Wijzigingen belasting en premies in 2024

Uw opgebouwde pensioen is een brutobedrag. Als u straks met pensioen bent houden we hierop belasting en premies in. Daarna maken wij het bedrag (netto) over op uw bankrekening. De overheid verandert (bijna) elk jaar op 1 januari de tarieven. Zo ook in 2024. Ook kan het pensioenreglement wijzigen. Daardoor ziet u in het nieuwe jaar andere bedragen als u inlogt op MijnABP.

De belangrijkste wijzigingen die invloed hebben op uw pensioenbedragen in MijnABP hebben we voor u op een rij gezet.

1. Nieuwe (belasting-)tarieven

Voor het berekenen van de nettobedragen in MijnABP gaan we uit van de (belasting-) tarieven die nu gelden. Voor mensen die al pensioen ontvangen hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Deze nieuwe tarieven gelden ook voor de pensioenen die we nog niet uitbetalen.

2. AOW-leeftijd stijgt

Wanneer u AOW gaat krijgen van de overheid, hangt af van uw leeftijd. Elk jaar kijkt de overheid of mensen in Nederland langer blijven leven. Als dat zo is, kan de AOW-leeftijd stijgen. Dat is 5 jaar van tevoren bekend. In 2023 is de AOW-leeftijd niet veranderd:

  • De AOW-leeftijd is 67 jaar voor iedereen die geboren is na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1961.
  • De AOW-leeftijd is 67 jaar en 3 maanden voor iedereen die geboren is na 31 december 1960 en voor 1 oktober 1962.

Op de website van de SVB kunt u kijken wanneer voor u de AOW ingaat.

Bouwt u nog pensioen op bij ABP?

Dan zijn ook de volgende zaken van belang:

3. Het AOW-bedrag gaat omhoog

De Sociale Verzekeringsbank past de AOW-bedragen aan in januari en juli. U ontvangt nog geen pensioen. Maar een hoger AOW-bedrag heeft toch invloed op uw pensioen bij ABP. Bij het berekenen van uw pensioen houden we er al rekening mee dat u straks - behalve pensioen van ABP - óók AOW krijgt. Over dat deel bouwt u daarom geen pensioen op. Dat is de franchise.
Als de AOW omhoog gaat, gaat de franchise vaak ook omhoog. Dan bouwt u minder pensioen op over hetzelfde salaris. Het pensioen dat u straks kunt bereiken gaat daardoor omlaag. In MijnABP ziet u dit bedrag onder ‘te bereiken pensioen’. De actuele franchise vindt u in ons pensioenreglement.

4. Andere factoren

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Hoeveel dat is, hangt onder meer af van uw (pensioengevend) salaris, het opbouwpercentage, de franchise en of u in deeltijd werkt. Al deze factoren kunnen veranderen. Op deze website leest u met welke factoren we rekening houden bij de berekening van uw pensioen.
Het resultaat per jaar ziet u terug in de zogenoemde Factor A. De A staat voor Aangroei. Factor A laat zien hoeveel euro uw pensioen in het afgelopen jaar is gegroeid. U vindt uw factor A in MijnABP en op uw Uniform Pensioenoverzicht. Bekijk deze video voor meer informatie over Factor A.