standaard header hoe verder

‘Grote beleggers kunnen veel goeds doen’

Beleggen met oog voor natuur en biodiversiteit
11 augustus 2023

We gaan in onze beleggingen meer rekening houden met biodiversiteit en natuur. Maar hoe doe je dat? Kun je via investeringen de natuur een handje helpen? En hoe zit het met rendement? Anita de Horde, mede-oprichter van de Finance for Biodiversity Foundation, vertelt er meer over.

De verslechterende natuur en afnemende biodiversiteit gaan zelfstandig duurzaamheidsadviseur Anita aan het hart. “Door mijn werk in de financiële sector zie ik dat banken, verzekeraars en grote beleggers met hun geld veel goeds kunnen doen. Daar wil ik me voor inzetten.” Ze startte daarom 3 jaar geleden een stichting, de Finance for Biodiversity Foundation. 26 internationale financiële instellingen spraken af bij te dragen aan het behoud van natuur en biodiversiteit. 2 jaar later is dat aantal uitgegroeid tot bijna 150 instellingen, waaronder ABP en haar uitvoerder APG.

Hoe verklaar je dat zo veel grote financiële instellingen willen bijdragen aan natuur en biodiversiteit?

“Daar zijn 2 redenen voor: allereerst maken ze zich echt zorgen om de achteruitgang van natuur en biodiversiteit. Als 2e heb je instellingen die risico’s willen uitsluiten. Die denken: als we nu geen eisen stellen aan de bedrijven in onze portefeuille, dan is dat een risico en kunnen deze bedrijven minder waard worden of zelfs failliet gaan. Of ze vrezen voor de regels die de overheid de financiële sector gaat opleggen. Die regels gaan er zeker komen. Het Global Biodiversity Framework van de Verenigde Naties bijvoorbeeld, stelt serieuze doelen voor overheden in 2030. Ook bedrijven moeten dan gaan laten zien wat hun impact op de natuur is. Ook is in Europa nu de Europese natuurherstelwet aangenomen die stelt dat landen aangetaste natuur moeten herstellen. Uiteindelijk komt dat ook deels op het bordje van bedrijven. Daar kun je je dan maar beter op voorbereiden.”

Kun je een voorbeeld noemen van hoe schade toebrengen aan natuur en biodiversiteit een risico kan vormen voor een bedrijf?

“Heel direct: bijvoorbeeld doordat het een productieproces schaadt. Stel je voor dat Coca-Cola, een bedrijf dat frisdrank maakt en dus erg afhankelijk is van water, zich vestigt op een plek waar de waterkwaliteit slecht is of waar waterschaarste heerst. Dan zou het dus voor Coca-Cola wel oliedom zijn om niet te kijken naar biodiversiteit, natuur en of er daar door het ecosysteem schoon water wordt geleverd.”

Toch moeten beleggers bedrijven hier nog vaak op aanspreken

“Ja, omdat het nog relatief nieuw is. Bedrijven zijn gewend te kijken naar winst, verlies, allerlei risico’s, maar niet naar natuur en biodiversiteit als iets dat ze kan schaden. Omdat dit weer ten koste gaat van hun rendementen, wijzen beleggers hen daar graag op: wat gaat u hieraan doen? Mijn ervaring is dat de meeste bedrijven het gesprek hierover willen aangaan, maar veel gesprekken gaan er dus ook over om bedrijven bewust te maken en tot actie te laten overgaan om werk te maken van biodiversiteit.”

Hoe kun je als belegger natuur en biodiversiteit meenemen in je beleggingsbeleid?

“Daar gaan de stappen van onze Pledge over. De Pledge is de overeenkomst die deelnemende organisaties ondertekenen als ze zich bij ons aansluiten. Je kunt allereerst de impact van de investeringen op biodiversiteit meten. Maar doelen stellen om de negatieve impact te verminderen en positieve impact te vergroten. Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Onze stichting helpt hier kennis over te ontwikkelen en te delen. We helpen financiële instellingen hierin de eerste stappen te zetten. Biodiversiteit is namelijk een relatief nieuw onderwerp voor beleggers, dus samenwerken is belangrijk.

Wat er nu al staat te gebeuren, is dat grote beleggers bedrijven gaan aanspreken. Wij hebben een studie gedaan naar welke bedrijven de grootste impact hebben op natuur en biodiversiteit. Het blijkt om een groep van ‘slechts’ 250 bedrijven te gaan. Dat maakt het gemakkelijk om vervolgens te bekijken: welke bedrijven kunnen we aanspreken? Welke willen veranderen en welke niet? Gek genoeg zijn het niet altijd de grootste bedrijven die de grootste impact hebben, trouwens.”

Hoe zit het met rendement? Uiteindelijk belegt ook ABP voor een goed pensioen voor haar deelnemers.

“Je moet het zo zien: een verslechterende natuur en afnemende biodiversiteit kunnen een risico vormen en uiteindelijk een bedrijf geld kosten, denk aan het Coca-Cola voorbeeld boven, wat weer ten koste gaat van het rendement. Naast het feit dat sommige bedrijven in de problemen komen met hun productie – denk aan de voedselproductie – is het ook een reputatierisico. Ik begrijp dus heel goed dat een grote belegger als ABP daar bij bedrijven eisen aan gaat stellen en verwacht dat veel andere grote beleggers jullie voorbeeld gaan volgen.”