• Contact

Opnieuw verbetering financiële positie ABP

Wat betekent dit voor (de verhoging van) uw pensioen?
16 mei 2022

De financiële positie van ABP is in april opnieuw verbeterd. Dat is te zien aan de actuele dekkingsgraad. Deze kwam uit op 123%. Eind maart was dat nog 117,4%. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg van 106,5% naar 108,2%. Dat is goed nieuws. Maar wat betekent dit voor uw pensioen?

Voor uw pensioen is vooral de beleidsdekkingsgraad belangrijk. Dat is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Een stijging of daling van de actuele dekkingsgraad in een bepaalde maand ziet u hierin dus beperkt terug. De beleidsdekkingsgraad is stabieler.

Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als graadmeter bij belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld over de jaarlijkse verhoging van uw pensioen (indexatie). De ontwikkeling van de dekkingsgraad is de laatste maanden positief. Lees hier meer over onze dekkingsgraden.

Gaat uw pensioen omhoog?

Dat is een vraag die veel mensen stellen. Dat begrijpen we. Als het kán, willen we de pensioenen verhogen. Hierbij spelen verschillende zaken een rol. De belangrijkste 3 zijn:

 1. Onze financiële positie moet goed genoeg zijn.
  Volgens de huidige regels mogen we de pensioenen pas (deels) verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Dat is nu nog niet het geval.

 2. De regels moeten aangepast worden om de pensioenen te kunnen verhogen.
  Er is een voorstel in de Tweede Kamer om de regels te versoepelen. Dat betekent dat we de pensioenen al (deels) kunnen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105%. Als die regels zijn aangepast, gaan wij er direct mee aan de slag. Onze beleidsdekkingsgraad ligt immers boven de 105%.

 3. We moeten een evenwichtig besluit nemen voor ál onze deelnemers.
  We moeten een eventuele verhoging dus zorgvuldig afwegen, omdat we geen groep willen benadelen ten koste van een andere groep.

Kan pensioenverhoging de hoge prijzen compenseren?

De prijzen stijgen de laatste tijd snel met uitschieters tot boven de 10%. Een eventuele pensioenverhoging kan dat niet bijbenen.

Waarom is dat zo? Omdat we bij een besluit om de pensioenen te verhogen altijd kijken naar de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Vorig jaar stegen de prijzen minder hard. Bij de tussentijdse, mogelijke verhoging van de pensioenen dit jaar moet u daarom denken aan een stijging van ruim 2%. Daarbij is het pensioen maar een deel van het inkomen van gepensioneerden. Zij ontvangen meestal ook AOW van de overheid.

En volgend jaar?

Op 31 oktober kijken we opnieuw hoeveel de prijzen tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022 gemiddeld omhoog zijn gegaan. Dat is de nieuwe ‘referentieperiode’ voor een eventuele volgende verhoging van de pensioenen in 2023. Hoe dat uitpakt, hangt af onder meer van:

 • onze financiële positie, en;
 • hoe lang de prijsstijgingen nog aanhouden.

Wanneer kunt u meer informatie verwachten?

We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten. Als we de pensioenen kunnen verhogen, ontvangt u hierover in juli 2022 bericht. Dan laten we u weten wat het bestuur besloten heeft en wat dit betekent voor uw pensioen. Ook informeren we u hierover via deze website.

Wilt u meer weten over de regels rondom de verhoging van uw pensioen? Lees deze informatie over indexatie.