• Contact

Milieudefensie kritisch over klimaataanpak - ABP bezig met versnellen

5 juli 2022

Milieudefensie wil bedrijven stimuleren om gepaste klimaatplannen op te nemen in hun bedrijfsvoering. Deze week publiceert de milieuorganisatie de resultaten van haar recente onderzoek naar de stand van zaken. Op 13 januari stuurde Milieudefensie een brief naar 29 bedrijven en organisaties met een urgente oproep om klimaatverandering tegen te gaan. Bij de selectie van deze bedrijven en organisaties is niet gekeken hoe goed of slecht ze het doen. Centraal staat de vraag of ze een belangrijke speler zijn en veranderingen mogelijk kunnen maken.

Om inzicht te krijgen in de voortgang, heeft Milieudefensie de klimaatactieplannen geanalyseerd die deze bedrijven daarvoor opstellen. Hoewel ABP zelf niet echt een bedrijf is met een significante CO2-uitstoot uit de eigen bedrijfsvoering, beleggen we wel in bedrijven waarvoor dat geldt. Milieudefensie heeft ABP daarom onderdeel gemaakt van het onderzoek. Wij zien de analyse over ABP als kritisch. Milieudefensie heeft haar analyse gebaseerd op bronnen uit 2021. In dat jaar heeft ABP ook geconstateerd dat het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid moet worden aangescherpt. Daar zijn we nu volop mee bezig. Die aanscherpingen zijn nog niet klaar en daarom nog niet meegenomen in deze analyse.

Ook wij zien dat versnelling noodzakelijk is

ABP waardeert de inspanningen van de milieuorganisatie. Ook wij zien dat versnelling noodzakelijk is. ABP wil haar deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Daarom willen we ook graag op een positieve manier - en meetbaar - bijdragen aan de klimaattransitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Onlangs rapporteerden we in ons jaarverslag 2021 waar we staan met onze huidige doelen voor 2025.

Een van die doelen is om de CO2-uitstoot van onze aandelenbeleggingen in bedrijven ten opzichte van 2015 met 40% te verlagen in 2025. Eind 2021 bereikten we echter een verlaging van 48%. Hierdoor voelen we ons gesterkt in ons streven; de lat voor ons duurzaamheidsbeleid moet en kan omhoog.

We boeken goede vooruitgang

We hebben de afgelopen periode dan ook gewerkt aan het verder uitwerken van onze klimaatdoelstellingen. Zo ook het verder terugbrengen van de CO2-uitstoot van onze beleggingen. Omdat ABP belegt in duizenden bedrijven, verspreid over diverse sectoren en landen, is het meten en sturen op CO2 een flinke uitdaging. We boeken daarin goede vooruitgang. En we zullen met een aangescherpte CO2-reductiedoelstelling voor 2030 komen. In de loop van dit jaar zullen we meer over onze klimaatdoelstellingen bekend maken.

ABP staat als financiële organisatie voor andere uitdagingen dan bedrijven die zelf een hoge CO2-uitstoot hebben. De eigen emissiereducties van ABP zijn belangrijk, maar in gewicht een stuk minder relevant, omdat de grootste impact op het klimaat uit onze beleggingsportefeuille komt. Dat neemt overigens niet weg dat ABP uitgebreid aandacht schenkt aan het terugbrengen van zijn eigen emissies. Ons recent volledig gerenoveerde kantoorpand in Amsterdam kent bijvoorbeeld de hoogste duurzaamheidscertificeringen en welzijnsscores.