• Contact

Het klimaat wacht niet

10 juni 2022

In de herfst van het vorig jaar kondigde ABP aan uit ‘fossiel’ te stappen. Stapsgewijs zullen we onze beleggingen in producenten van olie, gas en kolen verkopen. Gerekend naar de toen geldende koersen betekent dit dat wij voor zo’n 15 miljard gaan herbeleggen. Dat traject moet in maart 2023 grotendeels zijn afgerond.

Het besluit werd overwegend positief ontvangen. Door deelnemers, werkgevers, beleidsmakers, analisten en ook door actiegroepen en NGO’s.
Gelukkig maar!

Kritiek was er ook. Of laten we zeggen: er waren vragen. Die vragen gingen vooral over het tempo waarin we onze beleggingsportefeuille verduurzamen. Had het niet wat eerder en wat sneller gekund? Reageerden we niet wat traag als ‘toonaangevend’ fonds op geluiden uit de samenleving? Op onderzoek en rapporten waarin alarmerende cijfers over klimaatverandering en de gevolgen daarvan zich opstapelden? Ook het tempo waarin de afbouw uit fossiel zich voltrekt, was en is onderwerp van discussie. Tussen aankondiging en de daadwerkelijke afronding zit ruim een jaar. Een jaar! Je zou, als je al die geluiden bij elkaar optelt, bijna denken dat ABP de opwarming van de aarde net iets minder urgent vindt dan we vaak zo stevig beweren.

Maar gelooft u me. Niets is minder waar. En ik kan nu met allerlei cijfers komen waaruit blijkt dat wij onze klimaatdoelen voor 2025 in 2021 al ruimschoots bereikt hadden. Overschreden zelfs. Ik kan ingewikkelde beleggings-technische redenen aanvoeren waarom je als institutionele investeerder niet van de ene op de andere dag uit zo’n brede en diverse portefeuille als ‘fossiel’ kunt stappen. Maar daar gaat het niet om.

Waar het om gaat, is dat de urgentie nog veel groter is dan we dachten. We zijn de discussie over wat er goed is en wat er beter had gekund, al lang voorbij. Kunnen we het tempo waarin het klimaat verslechtert nog wel aan? Benen we het bij? Ik maak me daar enorme zorgen om. Als bestuurder, maar zeker ook persoonlijk.

Als wetenschappelijke rapporten laten zien dat wij als mensheid de oorzaak zijn van de klimaatcatastrofe die op ons afkomt, hebben we ook als mensheid de verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Dat is mijn diepe, persoonlijke overtuiging. Ik geloof dat er met de wereld een bedoeling is – namelijk, het goede realiseren voor mensen. We hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de komende generaties. Daar hoort bij dat we ook goed zijn voor de wereld waarin we leven.

Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren, mijn tijd en energie in steken. Ik doe dat niet voor de korte termijn, niet voor eigen gewin, maar voor de wereld om me heen. Voor de huidige generatie en de generaties die nog gaan komen. En ik doe dat uit volle overtuiging. Het is mij menens met onze ambities als het gaat om een duurzame wereld voor nu en straks. Een wereld waarin – laat ik dat ook duidelijk stellen - het geld dat wij beleggen ook gewoon goed moet renderen.

Deels kunnen wij dit bij ABP realiseren door onze doelen nog verder aan te scherpen. Door bestaande instrumenten nog ambitieuzer en nog strakker in te richten. Dat gaan we doen, daar werken we aan. Minstens zo belangrijk is het om coalities aan te gaan. Nationaal en wereldwijd. Om samen met andere partijen, denk aan de financiële sector, denk aan universiteiten en de wetenschappelijke wereld te zoeken naar creatieve vormen van samenwerking en kennisdeling. Ook dat doen we al, ook dat gaan we intensiveren.

En wellicht zullen we in toekomst ook vaker de samenwerking zoeken met NGO’s. Want al zijn hun methoden heel anders, soms lopen hun doelen synchroon met de onze. We gaan dus nog vaker en luider onze stem laten horen en onze invloed uitoefenen. Liefst in gezamenlijkheid. Met als centrale boodschap dat duurzaamheid geen sausje is. Geen investering die je doet als er nog wat geld overblijft. Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. In elke sector, in elk type onderneming of organisatie. Misschien is dat geen vernieuwend verhaal, maar het is nog steeds heel erg noodzakelijk dat de boodschap luid en duidelijk klinkt. Want het klimaat, dat wacht niet.

Harmen van Wijnen
Voorzitter uitvoerend bestuur ABP.

Als voorzitter van het uitvoerend bestuur van ABP schrijft Harmen regelmatig over alles wat speelt in de pensioensector.

Kijk hier voor meer duurzame en verantwoorden beleggingen

Een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarom beleggen we uw pensioen duurzaam en verantwoord.