• Contact

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het gaat om:

 • drie uitvoerende bestuurders
 • twaalf niet-uitvoerende bestuurders
 • één onafhankelijk voorzitter

De uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijke professionals. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen onze werknemers (4 leden), werkgevers (5 leden) en gepensioneerden (3 leden). Zij houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. Samen vormen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders het algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het pensioenfonds. Zij besluiten in het belang van ABP en zorgen voor een evenwichtige belangenafweging.

Harmen van Wijnen 

voorzitter uitvoerend bestuur

Portret_Harmen_van_Wijnen_91x121.jpeg

“Ik ben zeer gemotiveerd om de komende jaren een bijdrage te leveren aan de grote veranderopgave waar ABP voor staat. Hierbij zullen het belang van onze deelnemers en het grote maatschappelijke belang van ABP steeds mijn uitgangspunt zijn.”

Als voorzitter van het uitvoerend bestuur van ABP schrijft Harmen regelmatig over alles wat speelt in de pensioensector. Lees hier zijn nieuwste blog.

Voorzitter uitvoerend bestuur

Yolanda Verdonk

uitvoerend bestuurder pensioenbeleid

Portret_Yolanda_Verdonk_Nieuw.jpeg

”Ik ga me inzetten voor een goede pensioenvoorziening van ruim 3 miljoen Nederlanders. Mijn focus ligt daarbij op een eenvoudige, uitlegbare regeling waarbij het belang van de deelnemer voorop staat.”

Rianne Lemsom

Uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid a.i.

 

Namens werknemers:

 • Aldert Boonen
 • Patrick Fey
 • Anne Gram
 • André van Vliet

Namens werkgevers:

 • Krista Nauta
 • Paul Rosenmöller
 • Vandena van der Meer-Gangapersadsing
 • Alfred Slager
 • Roelie van Wijk-Russchen

Namens gepensioneerden:

 • Marjolein ten Kroode
 • Rob Becker
 • Alfred Kool

Loek Sibbing

De onafhankelijk voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, de governance en het goed functioneren van het intern toezicht. Verder leidt hij de strategie en het beleid van het fonds. De onafhankelijk voorzitter is tevens voorzitter van het niet-uitvoerend bestuur.

Beloningen moeten passen bij de maatschappelijke financiële instelling ABP en uitlegbaar zijn aan de buitenwereld. Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. ABP kiest ervoor om de Wet Normering Topinkomens toe te passen. De (uitvoerende) bestuurders ontvangen een vergoeding waarbij de WNT-norm het maximum is. De vergoedingen zijn gebaseerd op door het bestuur vastgesteld beloningsbeleid waar het Verantwoordingsorgaan over heeft geadviseerd en de Raad van Toezicht mee heeft ingestemd.

Het bestuur van ABP wordt ondersteund door de ABP organisatie en verschillende commissies.

Hoe wordt het bestuur ondersteund?

Lees meer over de nevenfuncties van de bestuursleden van ABP.