ABP licht klimaatbeleid aan Milieudefensie toe

13 april 2022

ABP ontving begin dit jaar samen met 29 andere organisaties een brief van Milieudefensie met de oproep om binnen 3 maanden een plan te maken om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen vóór 2030 en het klimaatprobleem aan te pakken. Bij de selectie van geadresseerden was niet gekeken hoe goed of slecht een organisatie het doet, maar of de organisatie een belangrijke speler is die verandering mogelijk kan maken. We hebben Milieudefensie laten weten dat onze inspanningen volgens ons goed aansluiten bij wat zij in hun brief aan ons vragen. ABP heeft Milieudefensie ook uitgenodigd om in een gesprek verder hierover van gedachten te wisselen. ABP wil graag meetbaar bijdragen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Dit is ook het uitgangspunt voor het actieplan, waaraan we ons met het Klimaatakkoord al hadden verbonden.

We zijn sinds 2007 bezig met het klimaat

ABP wil haar deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Klimaatverandering is daarom sinds 2007 onderdeel van ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid. In 2015 stelden we concrete doelen op voor 2020, zoals meer beleggen in duurzame energie en het verlagen van de CO2-voetafdruk. We hebben in die jaren meer behaald dan we in 2015 beoogden. Daarvoor geven we onszelf geen schouderklopje.

Wat we in 2015 ambitieus vonden, daar keken we 5 jaar later al weer anders tegenaan. In ons beleid vanaf 2020 hebben we doelstellingen opgenomen voor de korte, middellange en lange termijn (2025, 2030 en 2050). Dit betekent dat de portefeuille in lijn wordt gebracht met de doelstellingen van Parijs en de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord.

Dit jaar stellen we nieuwe doelen

We scherpen het beleid op dit moment weer verder aan, omdat we vinden dat de doelen tot meer en meetbaarder resultaat moeten gaan leiden. Zo zullen we een nieuw doel vaststellen voor het verminderen van de CO2-uitstoot van onze beleggingen. ABP heeft daarnaast een aparte doelstelling voor beleggen in bedrijven en projecten die met hun producten en diensten bijdragen aan SDG-7: de toegang tot betaalbare en duurzame energie. Eind 2020 was al €13,8 miljard belegd in deze categorie.

In het verslag over 2021 dat binnenkort verschijnt, zullen we de meeste recente stand kunnen aangeven. ABP zal dit jaar een nieuw concreet investeringsdoel voor deze SDG vaststellen. ABP is dus aan de slag met verschillende beleidsaanscherpingen op het terrein van klimaat die wij later dit jaar zullen aankondigen.

Invloed aanwenden

Daarnaast maakten we afgelopen jaar bekend te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. De meerderheid van onze beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen verwachten we uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te hebben verkocht.

ABP richt zich op beleggingen in bedrijven die bijdragen aan de energietransitie. Ook zullen we onze invloed als lange termijn-belegger blijven inzetten om grootverbruikers van fossiele energie te stimuleren tot duurzamer energiegebruik. We zien dat versnelling nodig is en dat betekent dat we continu blijven aanscherpen.