• Contact

Pensioen meenemen kan weer als u van baan verandert

Hogere beleidsdekkingsgraad ABP maakt waardeoverdracht mogelijk
14 november 2021

Als u de overstap maakt naar een andere baan of al gemaakt hebt, kunt u uw pensioen weer meenemen. Dat komt door de verbetering van de financiële positie van ABP. Belangrijke voorwaarde is wel dat de beleidsdekkingsgraad van de andere pensioenuitvoerder (of pensioenuitvoerders) ook 100% of meer is.

 

ABP mag weer meewerken aan waardeoverdracht. Dit betekent het volgende: 

1. U kunt uw ABP-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als van baan bent gewisseld; 

2. En andersom kunt u het pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd, weer meenemen naar ABP als u door een verandering van werk deelnemer bij ABP-bent geworden.

Verbetering financiële positie

De financiële positie van ABP is verbeterd. De beleidsdekkingsgraad is gestegen tot boven de 100%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 100% zijn om te kunnen meewerken aan waardeoverdracht. Let op! Een beleidsdekkingsgraad van 100% van alleen ABP is niet voldoende om tot waardeoverdracht over te gaan. Ook de dekkingsgraad van de andere pensioenuitvoerder moet voldoende zijn.

Wat moet ik doen?

Hebt u al een aanvraag ingediend om uw pensioen mee te nemen naar ABP? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch bericht van ons. Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u dat doen via MijnABP.

Wilt u uw pensioen meenemen naar uw huidige pensioenuitvoerder? En heeft u bij die andere pensioenuitvoerder al een aanvraag ingediend? Dan informeert uw huidige pensioenuitvoerder u over de waardeoverdracht.

Denkt u erover na om waardeoverdracht aan te vragen? Zet de regelingen dan naast elkaar om te vergelijken. Op abp.nl/pensioen123 ziet u wat de pensioenregeling van ABP inhoudt. Vergelijk bijvoorbeeld op pensioenleeftijd, indexatiebeleid (verhogen of verlagen van het pensioen) of het nabestaandenpensioen. Het is namelijk niet altijd gunstig om het pensioen over te dragen. Bekijk steeds wat bij uw situatie past en kom op basis daarvan tot een besluit.

Kleine pensioenen worden automatisch samengevoegd

Heeft u een klein pensioen (tussen € 2 en € 503,24 bruto per jaar) bij ABP? En bouwt u nu bij een andere pensioenuitvoerder pensioen op? Dan hoeft u niets te doen. Dan vindt de waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder automatisch plaats. Voor deze automatische waardeoverdracht maakt het niet uit hoe hoog de dekkingsgraad is.

Beleidsdekkingsgraad nog niet op 105%

Vorige week werd bekend dat het kabinet voor 2022 de grens waarbij pensioenfondsen de mogelijkheid hebben om de pensioenen te verhogen (indexatie) wil versoepelen. In het voorstel is voor het verhogen van de pensioenen in 2022 een beleidsdekkingsgraad van 105% voldoende. Die grens ligt nu op 110%.

De Tweede Kamer moet zich nog over het voorstel uitspreken. De beleidsdekkingsgraad van ABP stond op 31 oktober 2021 op 100,3%. En dus nu nog te laag om met deze eventuele versoepelde ondergrens de pensioenen in 2022 te kunnen verhogen. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over 12 maanden. Het is daarom erg onwaarschijnlijk dat we aan het eind van dit jaar op 105% eindigen. Het bestuur van ABP neemt later dit jaar een besluit over indexeren In 2022.