• Contact

‘Het is prettig om alles in één pensioenoverzicht bij elkaar te hebben’

Andere baan en waardeoverdracht van uw pensioen: Hoe verder?
15 november 2021

De aanvragen van Bas en Arno liggen nu nog op de plank tussen die van ongeveer 52.500 andere ABP-deelnemers. Maar niet lang meer. Na ruim 2 jaar is het weer mogelijk om eerder opgebouwd pensioen bij een andere pensioenuitvoerder over te dragen aan ABP. Mits die uitvoerder voldoet aan de eis dat de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. Net als bij ABP nu weer het geval is.

 

‘Alles handig in één overzicht bij elkaar.’ Arno Hagenstein (51) hoefde niet lang na te denken toen hij een paar maanden geleden de vraag kreeg voorgelegd of hij zijn eerder opgebouwde pensioen bij ABP wilde onderbrengen. Hij was net veranderd van baan en kwam hierdoor in een andere sector terecht. Hij werd ambtenaar en ging vanaf dat moment pensioen opbouwen bij ABP. En ook al was het toen nog niet mogelijk om de waarde van zijn eerder opgebouwde pensioen over te dragen aan ABP, vanwege de toen nog te lage beleidsdekkingsgraad, gaf hij al wel aan daarvoor open te staan. ‘Ik hoefde er niet lang over na te denken.’

‘Dat zit wel goed’

Ook Bas van den Biggelaar besloot meteen op het ABP-dashboard aan te vinken dat hij zijn eerder opgebouwde pensioen wil overdragen zodra dit mogelijk is. Dus ook zijn verzoek zal binnenkort ingewilligd worden. ‘ABP is zo’n grote organisatie. Ik ging er dan ook meteen van uit dat het daar wel goed zit.’

 

Bas maakte na 15 jaar de overstap van een binnendienstfunctie bij een bedrijf in huishoudelijke apparaten naar beheerder bij de Veiligheidsregio Zuid. ‘Ik vind het fijn om in deze functie iets voor de maatschappij te kunnen betekenen’, vertelt de 46-jarige Bas.’ Het is iets totaal anders wat ik nu doe in vergelijking met mijn vorige baan.’ Hij vertelt nog niet echt bezig te zijn met zijn pensioen omdat hij nog zeker 20 jaar vooruit moet en wil. ‘Maar ik denk dat de Veiligheidsregio Zuid een goede partij heeft aan ABP. Daar vertrouw ik blind op.’

ABP zal ongeveer 2/3e in behandeling kunnen nemen

Van de ruim 50 duizend aanvragen die op de stapel liggen bij ABP – nieuwe deelnemers die de afgelopen twee jaar hebben aangegeven het eerder opgebouwde pensioen te willen overdragen – kan waarschijnlijk ongeveer 2/3e in behandeling worden genomen. Ook bij de andere pensioenuitvoerder moet immers sprake zijn van bovendekking (een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger). Mocht dat niet het geval zijn, kan dit alsnog zodra de beleidsdekkingsgraad daar ook voldoende stijgt.

Overdracht klein pensioen staat los van beleidsdekkingsgraad

Een ander verhaal is het als het gaat om zogenaamde kleine pensioenen. Een nieuwe ABP-deelnemer met een al eerder opgebouwd pensioen van tussen de € 2 en € 503,24* bruto per jaar ziet vrijwel altijd dat dit wordt overgedragen aan ABP. Ongeacht de beleidsdekkingsgraad van zowel ABP of de andere pensioenuitvoerder. Dit overkwam ook Bianca (39). Ze was eerder actief in de zorg, maar ging aan het begin van dit schooljaar aan de slag als onderwijsassistent op een school in Rotterdam. ‘Ik ontving toen een brief van ABP waarin stond dat ook mijn oude pensioen werd overgeheveld omdat het om een klein pensioen gaat.’

 

Ze heeft uit twee eerdere banen ook nog een wat groter pensioen opgebouwd. Ze denkt erover om ook dat pensioen onder te brengen bij ABP. ‘Het is fijn om alles onder één noemer te hebben. Alles onder één dak. Mijn vader zat vroeger ook bij ABP. Voor mij voelt het als een luxe om daar nu ook bij te zitten.’

Tips voor iedereen die overweegt om voor waardeoverdracht te gaan:

• Gebruik de pensioenvergelijker op abp.nl 

• Bekijk de pensioenleeftijd in beide regelingen 

• Vergelijk het nabestaanden pensioen bij beide regelingen 

• Ga in overleg met een financieel adviseur en laat u goed voorlichten.

* Het bedrag van € 503,24 als maximum van een klein pensioen verandert vanaf 1 januari 2022. In december wordt bekend gemaakt wat het nieuwe maximum zal zijn.