Waardeoverdracht van ABP

U kunt uw opgebouwde ABP-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder.

 

U krijgt dan later geen pensioen van ABP maar van de pensioenuitvoerder waarnaar u uw pensioen overdraagt. Vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van ABP en de andere pensioenuitvoerder voldoende is.

Of waardeoverdracht een verstandige keuze is, hangt af van uw nieuwe pensioenregeling. En van uw persoonlijke situatie en uw wensen. ABP mag u hierin niet adviseren. Het is handig om uw oude en nieuwe pensioenregeling te vergelijken. Stel uzelf daarbij de volgende vragen:

 • Op welke leeftijd kunt u stoppen met werken?
 • Hoe wordt uw pensioen aangepast? Volgt dit de prijs- of loonontwikkeling?
 • Heeft u individuele keuzemogelijkheden?
 • Hoe is uw nabestaandenpensioen geregeld?
 • Loopt u een beleggingsrisico?
 • Werken toekomstige salarisstijgingen na waardeoverdracht door in uw 'oude' pensioen?

U moet aan verschillende zaken denken.

 • Vraag bij de nieuwe pensioenuitvoerder een offerte aan. Zodra de financiële situatie van ABP en de andere pensioenuitvoerder voldoende is, kan uw aanvraag in behandeling genomen worden.
 • Pensioen meenemen van ABP is gratis bij ABP.
 • Heeft u ABP PartnerPlusPensioen? Dan gaat de waarde hiervan mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 • Als u overlijdt en uw waardeoverdracht is nog niet geregeld, dan heeft dat mogelijk financiële gevolgen voor uw nabestaanden. U kunt dit voorkomen door (tijdelijk) ouderdomspensioen aan het nabestaandenpensioen toe te voegen. Deze keuze maken we ongedaan zodra uw pensioen is overgedragen naar de andere pensioenuitvoerder. 
  Vul het formulier 'Aanvraag een deel van het pensioen toevoegen aan het nabestaandenpensioen' in

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor kleine pensioenen.
Een klein pensioen (tussen de € 2 en € 520,35 bruto per jaar) wordt automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Lees meer over automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen.

U kunt uw pensioen mogelijk meenemen naar het buitenland. Naar het Pensioenstelsel van de Europese Gemeenschappen (PSEG). Hiertoe behoren onder andere het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. U kunt uw pensioen ook overdragen naar een internationale organisatie (zoals de NATO, de UN en Europol) of naar een pensioenuitvoerder binnen of buiten Europa. Vraag daar na of zij voor u een verzoek tot internationale waardeoverdracht doen. Na ontvangst van het verzoek stuurt ABP een opgave van de waarde van uw opgebouwde pensioenaanspraken terug.

Voor buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties geldt dat zij een zogenaamde ‘Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten’ (English version) in moeten vullen. Deze organisatie stuurt het vervolgens naar ABP:

ABP
Postbus 4830
6401 JM Heerlen

Wij kijken dan of aan de eisen voor internationale waardeoverdracht is voldaan.

English version

Transferring accrued benefits from ABP: how does it work? | ABP

If you have accrued pension benefits abroad, you can transfer these from ABP. Do you want to submit a request for the international transfer of accrued benefits? Download the Model Questionnaire for the International Transfer of Accrued Benefits, complete the form, and send it to your pension provider abroad. They will then forward it to ABP:

ABP
Postbus 4830
6401 JM Heerlen

We will check whether the requirements for transferring accrued benefits abroad have been met.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op deze pagina gevonden? Kijk dan eens op onze veelgestelde vragen pagina.