• Contact

‘Ik wil deelnemers laten zien wat het beste bij hun situatie past’

25 maart 2021

Wat hebben politieman Erik, ambtenaar Mirjam en schoolbestuurder Jos met elkaar gemeen? Ze kiezen alle drie voor een alternatief als het gaat om hun pensioen. Ze willen niet stoppen op het moment dat ze de AOW-leeftijd bereiken, maar bepalen zelf wanneer het zover is. Ze wonnen informatie in bij het ABP om uit te vinden welke regeling het beste bij hen past. Zo kwamen ze tot een weloverwogen keuze. In de Week van het Geld vertelt pensioenvoorlichter Fabian Schumans wat er allemaal mogelijk is naast een ‘standaardpensioen’. ‘Ik wil deelnemers uitleggen wat het beste bij hun situatie past.’

Zoveel mensen, zoveel wensen. Daar komt het op neer. Ook al kiest nog altijd een groot aantal deelnemers van het ABP voor een ‘standaardpensioen’. Daar is ook niets mis mee: het is een goed pensioen. Maar het kan lonen om naar alternatieve scenario’s te kijken, zoals ErikMirjam en Jos hebben gedaan. ‘Iedereen die ik spreek, kiest voor een alternatief pensioen, omdat we deelnemers in die gesprekken bewust maken van de keuzes en wat het voor hen betekent’, zegt Fabian. Voor oud-politieman Erik was het even puzzelen wat het moest worden: ‘Maar de pensioenvoorlichter van het ABP wist precies wat ik bedoelde en is voor me gaan rekenen.’

Wanneer heeft u het geld nodig?

Het begint met de keuze wanneer een deelnemer – in de woorden van Fabian - de pensioenpot van het ABP gaat aanspreken: op het moment dat hij of zij AOW gaat ontvangen, of eerder of juist later. ‘De centrale vraag is altijd: wanneer heeft de deelnemer het geld nodig? Dus wat is een mooi moment om te stoppen met werken.’

Deeltijdpensioen mooi alternatief

Voor veel deelnemers is het een financiële hindernis om eerder te stoppen met werken. Ze laten het pensioen eerder uitkeren en bouwen minder pensioen op. De maandelijkse uitkering kan dan te laag uitvallen. Een mooie manier om dit te ondervangen is volgens Fabian het deeltijdpensioen. De deelnemer blijft doorwerken, maar wel bijvoorbeeld één of twee dagen minder. Er hoeft dan een kleiner deel van het pensioen worden aangesproken en je bouwt over het deel dat je werkt nog pensioen op. Als je door dit deeltijdwerken uiteindelijk later stopt met werken, heeft dat weer een groot positief effect op je maandelijkse pensioenuitkering.

Dag minder werken meest populaire variant

De deeltijdvariant is om meerdere redenen populair. Voor sommige deelnemers telt de overweging dat ze hierdoor de energie hebben om door te werken tot ze de AOW-leeftijd bereiken. Anderen vinden het fijn om één of meerdere dagen met andere dingen bezig te zijn: hobby’s, op de kleinkinderen passen of wat dan ook. Het kan wel een valkuil zijn. Fabian: ‘Dat iemand minder uren gaat werken, maar nog wel dezelfde hoeveelheid werk moet verzetten bijvoorbeeld. Het is belangrijk om daar goede afspraken over te maken met de werkgever.’

Eerst hoger en daarna lager pensioen

Deelnemers kunnen ook de keuze maken om in de beginjaren van hun pensioen tijdelijk een hogere uitkering van het ABP te ontvangen. Die extra financiële ruimte kan nodig zijn omdat de deelnemers die nog geen AOW ontvangen meer belasting betalen. Een voorbeeld: een deelnemer stopt op zijn 65ste met werken en kiest voor een verhoging van bijvoorbeeld 500 euro per maand om de periode te overbruggen tot hij AOW gaat ontvangen. Er moet dan uiteraard wel een verrekening plaatsvinden. De pensioenpot die de deelnemer heeft opgebouwd blijft immers hetzelfde, alleen kiest hij ervoor om tijdens de eerste pensioenjaren de uitkering te verhogen. Volgens Fabian levert een deelnemer dan ongeveer een paar tientjes per maand in over de gehele pensioenperiode.

Andersom kan ook: eerst lager en daarna hoger

Het komt niet vaak voor, maar het is ook mogelijk dat deelnemers kiezen om eerst een lager pensioen te ontvangen en het bedrag later te verhogen. Fabian geeft het voorbeeld van een deelnemer die besloot een tijdje in het buitenland te gaan wonen na zijn (vervroegde) pensionering. De keuze voor een tijdelijk lager pensioen pakte belastingtechnisch beter voor hem uit. En de kosten van het dagelijks levensonderhoud waren op de plek waar hij ging wonen ook lager dan in Nederland. ‘Eenmaal terug in Nederland werd de uitkering juist hoger.’

Wat doen we met het nabestaandenpensioen?

Het is een lastige overweging en daarom laten veel deelnemers het voor wat het is. Het nabestaandenpensioen is bedoeld voor de partner in het geval een deelnemer komt te overlijden. Volgens Fabian kunnen deelnemers ook de keuze maken om de eigen pensioenuitkering hoger te laten uitkomen door af te zien van nabestaandenpensioen. Dit kan een overweging zijn als de partner van een ABP-deelnemer bijvoorbeeld zelf een goed pensioen opbouwt.

Maak je eigen keuzes!

De vragen van deelnemers houden Fabian scherp. Hij weet daardoor wat er leeft. Zijn belangrijkste tip: ‘Neem regie als het gaat om de afsluiting van uw loopbaan en kies vooral wat het beste bij u past.’

Benieuwd naar de verhalen van deelnemers? Lees meer over de keuzes van ErikMirjam en Jos. Wilt u nu ook bekijken welke keuzes u heeft? In MijnABP ziet u welke keuzes u heeft. Let op: heeft u recht op ABP pensioen als ex-partner, dan zijn deze keuzes niet voor u van toepassing.