Klacht indienen

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.

U dient een klacht altijd schriftelijk in te dienen.

Stuur een brief naar:
ABP Klachtenregeling
Postbus 4800
6401 JL Heerlen

Vermeld hierin uw klacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw eventuele klantnummer. Binnen vier weken kunt u een antwoord op uw klacht verwachten.

Bekijk de klachtenregeling van ABP. Deze klachtenregeling is niet de bezwaar- of beroepsprocedure of de klachtenprocedure bij de Ombudsman Pensioenen.