Klacht indienen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over ons. Bijvoorbeeld over de manier waarop u door ons behandeld bent. Of over een beslissing die is genomen over uw pensioen.

Laat het ons weten. Wij vinden het belangrijk om te weten of u tevreden bent of niet. Het helpt ons onze dienstverlening te verbeteren. Stuur een brief naar:
ABP Klachtenregeling
Postbus 4804 
6401 JL Heerlen
Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over uw pensioen? Geef dan zo duidelijk mogelijk aan waarom u het er niet mee eens bent. Vermeld ook uw adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel uw klantnummer.
We proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Dit doen wij schriftelijk. U krijgt altijd binnen vier weken antwoord, maar vaak hoort u sneller iets van ons.
Stuur ons dan opnieuw een brief of e-mail. Hierin maakt u bezwaar tegen de reactie of beslissing. Wij beoordelen uw brief dan opnieuw. Eventueel in overleg met onze juridische afdeling. Als uw bezwaar gegrond is, passen wij onze eerdere beslissing aan. Verklaren wij uw bezwaar ongegrond, dan laten wij u dit schriftelijk weten.
U kunt een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen of naar de rechter stappen en een civiele procedure starten. Dit kan alleen als uw zaak bij ons uitbehandeld is.