Gescheiden voor 01-05-1995

Bent u gescheiden tussen 27-11-1981 en 01-05-1995? Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Kort gezegd bepaalde dit arrest dat bij een boedelscheiding de waarde van de pensioenrechten verrekend moesten worden. Uw ex-partner heeft daardoor mogelijk recht op een voorwaardelijke uitkering van u zolang u leeft.

U kunt daarvoor een berekening aan ons vragen. 

Vraag een berekening aan

U kunt een berekening aan ons vragen over hoe hoog deze voorwaardelijke uitkering is. Uw ex-partner kan alleen een berekening vragen als hij of zij al een berekening heeft ontvangen van ABP en deze berekening meestuurt. Of als hij of zij een machtiging van u meestuurt. Daarin moet staan dat u ons toestemming geeft voor het berekenen van de hoogte van de voorwaardelijke uitkering en deze berekening aan uw ex-partner te geven.

De aanvraag van een contante waarde berekening doet u door het digitale contactformulier in te vullen. Of door ons een brief te sturen.

In de berekening staat de hoogte van de bruto voorwaardelijke uitkering (dit is de uitkering waar uw ex-partner aanspraak op kan maken). U en uw ex-partner regelen de bruto betaling van deze uitkering onderling. ABP speelt daarin geen rol. 

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

Bent u gescheiden voor 27-11-1981? Dan heeft uw ex-partner onder bepaalde voorwaarden op een deel van het ouderdomspensioen. Eén van deze voorwaarden is dat u het verzoek tot verdeling van het ouderdomspensioen ingediend moet hebben bij uw pensioenfonds vóór 1 mei 1997.

Het is dus niet meer mogelijk nieuwe verdelingen van het ouderdomspensioen aan ons door te geven van voor 27-11-1981 .

Heeft u vragen over de verdeling van ouderdomspensioen dat u voor 1 mei 1997 aan ons heeft doorgegeven? Neem dan contact met ons op.