Meer of minder werken

Meer of minder werken heeft invloed op uw pensioen. Door meer uren te werken, bouwt u meer pensioen op. En als u minder uren gaat werken, dan bouwt u ook minder pensioen op.

Uw werkgever informeert ons over het aantal uren dat u werkt. Als u meer of minder gaat werken, hoeft u dus niets aan ons door te geven. Wat meer of minder werken betekent voor uw pensioenopbouw ziet u terug in MijnABP.
Bent u met verlof ‘Besluit aanpassing arbeidsduur militairen’? Dan wordt naar rato van de deeltijdfactor premie ingehouden en ouderdomspensioen opgebouwd. Gaat u aansluitend aan het deeltijdverlof met ouderschapsverlof? Dan blijft de pensioenopbouw tijdens het ouderschapsverlof gelijk aan de opbouw zoals die was tijdens het deeltijdverlof. Was u met deeltijdverlof in de laatste 15 jaar voordat u met UGM ging? Dan wordt de hoogte van uw UGM-uitkering gecorrigeerd.
Hulp nodig?