ABP InvaliditeitsPensioen

ABP InvaliditeitsPensioen is een aanvulling op de WAO-uitkering van UWV.

De hoogte van uw ABP InvaliditeitsPensioen is afhankelijk van het salaris dat u ontving voor u arbeidsongeschikt werd. En of u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Als u invaliditeitspensioen ontvangt en minimaal 15% arbeidsongeschikt bent, bouwt u ouderdomspensioen op. Het invaliditeitspensioen eindigt in elk geval op uw AOW-leeftijd, maar mogelijk eerder.

Heeft u een WAO-uitkering, maar nog geen ABP InvaliditeitsPensioen? Vraag het direct aan. Dan kijken wij of u er recht op heeft.

U kunt naast uw ABP InvaliditeitsPensioen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft. Tenminste, als u niet boven uw bijverdienmarge uitkomt. Is dat wel zo, dan verlagen wij uw invaliditeitspensioen. 

Laat het ons altijd weten als u bijverdient. Stuur ons kopieën van bewijsstukken per e-mail of per post:

ABP Pensioenen IP/HPT
Antwoordnummer 4804
6401 JL Heerlen

UWV en ABP houden allebei loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) in. Het kan zijn dat u daardoor te veel of te weinig betaalt. De Belastingdienst corrigeert dit via uw aangifte Inkomstenbelasting.

De aanpassing geldt ook voor invaliditeitspensioen dat inging vóór 1-4-2020. Dit betekent niet per se dat deze invaliditeitspensioenen veranderen.

Wat de aanpassing betekent

Wat niet veranderde zijn de momenten waarop wij het invaliditeitspensioen opnieuw berekenen:

  • Als u meer of minder arbeidsongeschikt wordt.
  • Als de WAO-uitkering verandert (van een loondervingsuitkering naar een vervolguitkering of andersom).

Wat wel veranderde is de basis voor de berekening:

  • Als wij het invaliditeitspensioen opnieuw berekenen, doen wij dit niet meer met de geïndexeerde WAO-uitkering. Maar met de WAO-uitkering zonder UWV-indexatie. Wij gebruiken alleen de ABP-indexaties.
  • Wij berekenen de berekeningsgrondslag opnieuw (met de aangepaste regels). De berekeningsgrondslag is een van de onderdelen waarmee wij uw ABP InvaliditeitsPensioen bepalen. Als deze nieuwe berekeningsgrondslag nadelig is voor u, dan gebruiken wij de oude berekeningsgrondslag.

Heeft u een brief gekregen over de aangepaste regeling?

In juni 2020 heeft iedereen voor wie de aanpassing mógelijk gevolgen zou hebben, een brief gekregen. Toen wisten we nog niet wat de aanpassing per persoon zou betekenen. Nu weten we dat wel. Iedereen die toen een brief kreeg, hoort voor 1-6-2021 wat de aanpassing betekent voor het invaliditeitspensioen. Dit kan een nabetaling of een hogere uitkering zijn. Maar het kan ook betekenen dat de uitkering gelijk blijft. Dit kan 3 redenen hebben:

  • Het invaliditeitspensioen hebben wij eerder al met de juiste regels berekend.
  • De WAO-uitkering is hoger dan het invaliditeitspensioen. Ook dan hebben de aangepaste regels geen invloed op de pensioenuitkering. Want alleen het deel dat hoger is dan de WAO-uitkering betalen wij uit.
  • De wijziging in de WAO-uitkering lag vóór het moment dat u recht kreeg op invaliditeitspensioen.

Meer weten over de gevolgen van een nabetaling (of hoger pensioen) voor toeslagen?

Meer weten over de gevolgen van een nabetaling (of hoger pensioen) voor uw aanslag Inkomstenbelasting?

De hoogte van uw ABP InvaliditeitsPensioen kan veranderen. Bijvoorbeeld als u meer of minder bent gaan verdienen of als UWV uw uitkeringspercentage aanpast.

Lees meer over de hoogte van uw ABP InvaliditeitsPensioen.