Pensioen aanvullen

Er zijn meerdere redenen om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld als u minder gaat werken. Of u vindt uw ouderdomspensioen te laag. Zo heeft u, ook als u straks niet meer werkt, nog een inkomen.

 • ABP ExtraPensioen:
  Uw inleg wordt van uw brutosalaris afgetrokken. Dat levert u belastingvoordeel op.
 • Nettopensioenregeling:
  Over het salaris boven € 110.111 bouwt u geen pensioen op. Met de nettopensioenregeling bouwt u ook over dit deel pensioen op. 
 • Pensioenopbouw aanvullen:
  Ontvangt u een WW-uitkering, of heeft u pensioen opgebouwd maar nu niet meer, bent u arbeidsongeschikt? Er zijn situaties dat u uw pensioenopbouw vrijwillig kunt aanvullen. Tot 1-1-2020 kon u uw pensioen aanvullen door te kiezen voor 'vrijwillige voortzetting van pensioen' of 'bijsparen van pensioen'. Vanaf 1-1-2020 heet dit 'pensioenopbouw aanvullen'.
 • Banksparen of lijfrenteverzekeringen:
  Dit regelt u bij een bank of verzekeraar.
Hoeveel u belastingvrij kunt aanvullen, hangt af van uw fiscale jaarruimte. U kunt uw jaarruimte berekenen via de site van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw pensioenaangroei nodig. U vindt uw pensioenaangroei (ook wel factor A) op uw Uniform Pensioenoverzicht. Fiscale jaarruimte is ook wel het bedrag dat u fiscaal kunt gebruiken voor extra pensioenopbouw.
Hulp nodig?