Arnhem, 24 April 2004.
IED SEARCHTEAM VAN DE PANTSERGENIE OPZOEK NAAR VERBORGEN IED TIJDENS OEFENING FALCON INTERGRATION. (EOD, GENIE, UXO)

Uniform Pensioenoverzicht 2024

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen.

 

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

 • uw pensioenopbouw tot 1 januari 2024;
 • wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt;
 • wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt;
 • welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd.

U kunt ervoor kiezen uw ABP-post digitaal te ontvangen. Staat er nieuwe post voor u klaar in MijnABP? Dan sturen wij u een e-mail.

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

 

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Staan de gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Partner onbekend' op uw pensioenoverzicht. 

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u de naam van ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bij ons bent begonnen met pensioen opbouwen.

Dit staat ook op uw pensioenoverzicht:

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling.
  Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, uw pensioengevend salaris. Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijds dienstverband. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Bekijk het pensioenreglement.
 • Deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt.
  Dit heet franchise.
 • Deel van uw salaris waarover u wel pensioen opbouwt.
  Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw van het deel van uw salaris dat meetelt.
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Meer informatie over het opbouwpercentage.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
  Dit laat zien of u deeltijd of voltijd werkt.
 • Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever.

Bent u in burgerdienst?

Bouwt u tegelijkertijd pensioen op in de burgerregeling én in de pensioenregeling voor militairen? Dan ontvangt u voor elke regeling een apart pensioenoverzicht.

Ouderdomspensioen

 

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2024 heeft opgebouwd bij ons. Stel dat uw pensioenopbouw is beëindigd op 1 januari 2024, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Valt u onder de NDER-regeling dan is dit het brutobedrag dat u per jaar krijgt vanaf uw AOW-leeftijd zolang u leeft. Als u onder de ODER-regeling valt dan is dit het brutobedrag dat u per jaar krijgt vanaf uw 65ste.

 

Te bereiken pensioen

Blijft u werken? Dan bouwt u ook vanaf 1 januari 2024 pensioen bij ons op. In de bedragen op uw pensioenoverzicht gaan wij ervan uit dat u nog als militair in dienst bent. In het pensioenoverzicht wordt rekening gehouden met een fictieve UGM-datum. Deze fictieve datum kunt u terugvinden op uw UPO. Afhankelijk van uw leeftijd wordt er in sommige situaties ook vanuit gegaan dat u doorwerkt tot pensioenleeftijd.  Verder gaan we ervan uit dat de omstandigheden die staan onder ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?’ niet zullen wijzigen. Na ontslag uit militaire dienst bestaat eventueel recht op een uitkering op basis van de UGM.

Valt u onder de ODER-regeling, dan ziet u op uw pensioenoverzicht uw te bereiken ouderdomspensioen vanaf uw 65ste. En valt u onder de NDER-regeling, dan ziet u het bedrag dat u krijgt vanaf uw AOW-leeftijd. Kijk hier voor meer informatie over UGM en bereken de hoogte van uw netto UGM-uitkering.

Het te bereiken pensioen is mogelijk lager dan op uw vorige pensioenoverzicht
Want dit berekenen wij niet meer met uw variabel inkomen. Wij willen een realistisch beeld van de toekomst geven. Dat lukt niet goed als we rekenen met het variabel inkomen, want dat is meestal maar tijdelijk. 

Waarom zijn we daarmee gestopt?
Omdat wij een realistisch toekomstig pensioen willen communiceren naar de militairen met een variabel inkomen. Een variabel inkomen is meestal tijdelijk. Maar de oude rekenmethode ging ervan uit dat het variabele inkomen blijft bestaan tot aan de pensioenleeftijd. Daardoor zagen deze militairen voorheen een hoger toekomstig pensioen op hun pensioenoverzicht dan zij straks in werkelijkheid ontvangen.

Wat betekent dit voor de militairen met een variabel inkomen?
We hebben alleen de rekenmethode van het toekomstige pensioen aangepast. De daadwerkelijke pensioenopbouw van deze militairen verandert niet. Zij blijven gewoon pensioen opbouwen over hun variabele inkomen. 

Door de nieuwe rekenmethode valt het toekomstige pensioen op het pensioenoverzicht van deze militairen lager uit.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Dan staat op het overzicht hoeveel uw ex-partner krijgt van uw pensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

 

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar ABP? Dan is dit in de bedragen die u ziet op uw pensioenoverzicht verwerkt. Bekijk meer informatie over waardeoverdracht. Wilt u weten van welke pensioenuitvoerder wij het pensioen hebben overgenomen? Kijk dan op MijnABP.

 

Uw AOW-leeftijd berekenen

De AOW leeftijd wordt minimaal 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd gaat al enkele jaren in stapjes omhoog. Dit komt doordat Nederlanders steeds langer leven. Bent u geboren op of na 1 januari 1961? Dan rekenen wij met een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Wilt u weten wat uw AOW-leefftijd is? Kijk dan op MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Multi web keuze-partner_en_wezenpensioen_abp.jpg

 

Als u overlijdt kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen.

 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Bekijk meer informatie over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

 

Uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van ABP NabestaandenPensioen? Dan is het deel van het ABP NabestaandenPensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in het pensioenoverzicht ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt ook wel Bijzonder Nabestaandenpensioen genoemd. Lees op deze pagina meer over het nabestaandenpensioen voor de ex-partner.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op nabestaandenpensioen? Dan krijgt hij of zij geen nabestaandenpensioen als u overlijdt. Het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner is dan ook niet in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in uw pensioenoverzicht ziet.

Bent u na 1 januari 2023 gescheiden? 
Dan is hier in de getoonde bedragen nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw nabestaandenpensioen gaat dan mogelijk naar uw ex-partner. De uitkering voor een eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet uw ex-partner af van het recht op nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen uitkering en is het volledig nabestaandenpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Met scheidingen voor 1 januari 2023 is wel rekening gehouden. Log in op voor meer informatie op MijnABP.  

 

Kinderen

Als u overlijdt en u heeft kinderen, dan krijgen zij mogelijk nabestaandenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg-, adoptie- of stiefkinderen. Lees meer over nabestaandenpensioen voor de kinderen.

 

Anw-compensatie en aanvullingen

Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.

 

Heeft u bijgespaard voor ABP PartnerPlusPensioen?

Tot 1 januari 2016 kon u sparen voor extra nabestaandenpensioen. Het bijgespaarde ABP PartnerPlusPensioen is een aanvulling bij overlijden op en na 65 jaar. Dit is meegenomen in de bedragen op uw pensioenoverzicht.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

Als u ontslagen wordt omdat u arbeidsongeschikt bent, vult Defensie uw WIA-uitkering aan met Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Hoeveel u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw WIA-uitkering. Zolang u aanspraak maakt op een militair arbeidsongeschiktheidspensioen, bouwt u pensioen op. De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, bepaalt hoeveel ouderdomspensioen u opbouwt. Door uw arbeidsongeschiktheid is uw pensioen straks wel lager. U kunt wel zelf sparen voor meer pensioen tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Lees meer informatie over uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt.

Risico

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Kijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

 

3scenarios.png

 

Wat als het mee- of tegenzit?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende scenario's.

 

Welvaartsvast

 

Verhogen of verlagen van uw pensioen (indexatie)

Wij verhogen uw pensioen per 1 januari 2024 met 3,03%. De verhoging ziet u terug in de bedragen op uw pensioenoverzicht.

Hier vindt u meer informatie over indexatie. 

Multi web keuze-factor_a_abp.jpg

 

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte 2023. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op uw pensioenoverzicht. Ook gebeurtenissen als trouwen, samenwonen of een verandering van baan hebben gevolgen voor uw pensioen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert.

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op uw 65ste als u onder de ODER-regeling valt. En op uw AOW-leeftijd als u onder de NDER-regeling valt. Dit pensioen wordt berekend door uw pensioenaanspraken die opgebouwd zijn op de verschillende pensioenrekenleeftijden (65 jaar en/of 67 jaar en/of 68 jaar), om te rekenen naar uw pensioen op uw persoonlijke pensioenleeftijd. Voor deze omrekening wordt gebruikt gemaakt van omrekenfactoren.

Deze omrekenfactoren kunnen elk jaar op 1 januari wijzigen. Daardoor kan uw pensioenuitkering op uw AOW-leeftijd of uw 65ste hoger of lager uitvallen dan het jaar ervoor. Deze omrekenfactoren voor het nieuwe jaar zijn elk jaar vanaf eind november beschikbaar. In MijnABP rekent u met actuele getallen, dus met de omrekenfactoren die op dat moment gelden.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!