Pensioenregeling Militairen

Op 30 juli 2019 hebben de Sociale Partners – de bonden en het Ministerie van Defensie als werkgever – een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling op basis van middelloon.

De nieuwe pensioenregeling gaat in per 1 januari van dit jaar. Het pensioen dat u tot 1 januari 2019 heeft opgebouwd, wijzigt niet. De komende weken verwerken wij alle nieuwe afspraken. En passen wij onze site zo snel mogelijk aan. We zetten de belangrijkste wijzigingen alvast op een rij. 

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op, gebaseerd op uw salaris van dat jaar.

Het opbouwpercentage is 1,788% of 1,875%. Dit is afhankelijk van de hoogte van het pensioengevend salaris. 

  • Is dit lager dan € 41.544,83 dan geldt het opbouwpercentage van 1,788%. De franchise die daarbij hoort is € 12.450. 
  • Is het pensioengevend salaris gelijk of hoger, dan geldt het opbouwpercentage van 1,875%. In dat geval is de franchise € 13.800. 
De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt.

Die is gelijk aan de AOW-leeftijd. De pensioenleeftijd blijft 65 jaar als:

  • voor u de oude diensteinderegeling geldt;
  • of als u op 31 december 2018 al een UGM-uitkering ontvangt;
  • of als u vóór 1 januari 2017 bent ontslagen en een werkloosheids-, ontslag- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt;
  • of als u gewezen deelnemer bent en de leeftijd van 65 jaar bereikt in 2019.

Meer toelagen zijn pensioengevend. Zoals de toelagen voor uitzendingen, oefenen, varen of vliegen.

Het nabestaandenpensioen voor uw partner wordt 70% van het ouderdomspensioen dat u vanaf 1 januari 2019 opbouwt. Het nabestaandenpensioen voor uw kinderen (ook wezenpensioen genoemd) wordt 14% van het ouderdomspensioen dat u vanaf 1 januari 2019 opbouwt. Dit pensioen wordt 28% van het ouderdomspensioen als u en uw partner allebei overlijden.
Die is nu nog niet bekend. ABP stelt de premie eind november vast. Uw werkgever betaalt 70% van de premie en u 30%.