Pensioenregeling militairen

De pensioenregeling voor militairen verandert per 1 januari 2019. Bekijk onze video en u weet binnen 3 minuten hoe het zit.

De pensioenregeling is een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Nu er geen akkoord is op de arbeidsvoorwaarden, is er ook geen akkoord om de pensioenregeling te wijzigen.

In het kort

ABP voert uit wat er in het cao-akkoord van oktober 2017 van sociale partners is overeengekomen:

  • Er geldt in 2018 een pensioenregeling met éénmalige backservice. Dit is een overgangsregeling.
  • Deze overgangsregeling stopt per 2019.

Nu er geen akkoord is en het overgangsjaar stopt, zal ABP vanaf 1 januari 2019 de overgangsregeling van 2018 blijven uitvoeren als een basis pensioenregeling. Dat wil zeggen de pensioenregeling van 2018, maar dan zonder de éénmalige backservice. In 2019 verandert er voor u nog niks. Wel verandert de manier waarop uw pensioen wordt berekend.

De sociale partners – de bonden en het Ministerie van Defensie als werkgever - maken afspraken over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. ABP is geen gesprekspartner. Als er een nieuwe regeling wordt afgesproken, zal ABP waar mogelijk deze met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 invoeren.

In 2018 geldt voor de pensioenopbouw voor militairen een overgangsregeling. Dat zijn sociale partners in het cao-akkoord van oktober 2017 overeengekomen. Die overgangsregeling is een pensioenregeling met een éénmalige backservice. Deze backservice zorgt ervoor dat alle pensioenopbouw over het laatste (eindloon)salaris wordt berekend. Ook is daarbij afgesproken dat deze overgangsregeling voor één jaar geldt. Dus alleen voor 2018 en niet meer over de jaren daarna. Dit kan nu ook niet meer worden gewijzigd.

De sociale partners zijn overeengekomen dat er uiterlijk 1 oktober 2018 een besluit zou worden genomen over een toekomstbestendige pensioenregeling voor militairen. Nu dat besluit er (nog) niet is én het overgangsjaar niet kan worden verlengd, ontstaat er een nieuwe situatie.

Nu er geen akkoord is en het overgangsjaar eindigt, zal ABP bij de uitvoering van uw pensioen vanaf 1 januari 2019 de overgangsregeling van 2018 blijven uitvoeren als een basis pensioenregeling. Dit betekent dat de huidige pensioenregeling van 2018 wordt voortgezet, maar dan zonder de eenmalige backservice. Deze backservice zorgde er in de (eindloon)regeling voor dat alle pensioenopbouw over het laatste (eindloon)salaris wordt berekend. Vanaf 1 januari 2019 geldt een tijdelijke basisregeling voor pensioen voor militairen.

Voor u verandert er niks in 2019. Aan de achterkant wijzigt wel de techniek hóe uw pensioenopbouw wordt berekend, in 2019. Maar aan de voorkant verandert er voor u dus niets: u bouwt ook in 2019 pensioen op over uw salaris van 1 januari 2019. En als er geen persoonlijke wijzigingen zijn (stel, u gaat bijvoorbeeld minder werken of met pensioen), verandert er in 2019 nog niets in uw pensioenopbouw. Het effect van het wegvallen van de backservice wordt pas merkbaar vanaf 2020. Én alleen dan als u een individuele salarisstijging heeft gekregen. Een salarisstijging wordt dan alleen meegenomen in de opbouw in dat jaar en niet meer over de voorgaande jaren.

Of en wanneer er wél een nieuwe pensioenregeling komt, is niet aan ABP. Het zijn de sociale partners – de bonden en het Ministerie van Defensie als werkgever - die afspraken maken over arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de pensioenregeling. ABP is als uitvoerder van de pensioenregeling geen gesprekspartner. Maar we vertrouwen erop dat de sociale partners met elkaar in gesprek blijven en u uitzicht bieden op een betere, toekomstbestendige pensioenregeling. Waar mogelijk zal ABP deze met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 invoeren.

Uw pensioenleeftijd blijft 65 jaar. Daarin verandert niks.

Er verandert voor u als UGM’er niets in uw pensioenopbouw.