Pensioenregeling Militairen

...dat wij u niet volledig kunnen informeren over uw pensioenregeling in 2019. Dat kan niet vanwege het vonnis van de Rechtbank Amsterdam op 21 december 2018. Vanwege dit vonnis hebben wij een aantal nieuwsberichten en publicaties verwijderd.

Lees het laatste nieuwsbericht

Wat we u wel kunnen vertellen
De inhoud van de pensioenregeling vanaf 2019 staat nog niet definitief vast. De sociale partners – de bonden en het Ministerie van Defensie als werkgever - maken afspraken over de inhoud van de pensioenregeling voor militairen. Waar mogelijk zal ABP deze afspraken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 invoeren. In afwachting daarvan geldt een tijdelijke basisregeling voor militairen.

Er geldt een tijdelijke basisregeling voor militairen. U bouwt in 2019 pensioen op over uw salaris van 1 januari 2019. Dat doet u niet over uw hele brutoloon, omdat u later ook nog AOW van de overheid krijgt. Over € 20.100 bouwt u in 2019 geen pensioen op. U bouwt jaarlijks 1,657% aan pensioen op.

Meer informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3 voor militairen.

Het zijn de sociale partners – de bonden en het Ministerie van Defensie als werkgever - die afspraken maken over arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de pensioenregeling. ABP is als uitvoerder van de pensioenregeling geen gesprekspartner. Maar we vertrouwen erop dat de sociale partners met elkaar in gesprek blijven en u uitzicht bieden op een betere, toekomstbestendige pensioenregeling. Waar mogelijk zal ABP deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 invoeren.

Uw pensioenleeftijd blijft 65 jaar. Daarin verandert niks.

Er verandert voor u als UGM’er niets in uw pensioenopbouw.