• Contact

U bent met pensioen

Hier kunt u vinden waar u als gepensioneerde recht op heeft.

Download het pensioenreglement

question-step-169fb18259
Over welke situatie heeft u een vraag?
final-step-0d2c5ea70a

U krijgt een partner

Bent u met pensioen en krijgt u een partner? Dan heeft uw partner misschien recht op partnerpensioen. Dit hangt af van de leeftijd waarop u een partner heeft gekregen:

Als u overlijdt, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Krijgt u een relatie voordat u uw AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft uw partner wel recht op partnerpensioen als u overlijdt. Bij de volgende onderdelen leest u wat de regels zijn voor partnerpensioen: 

final-step-9f8fa4c457

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Heeft u kinderen (zie onderdeel U heeft kinderen)? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt. De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.

final-step-2d6e75231d

U en uw partner gaan uit elkaar

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen of gaan scheiden, kan dit gevolgen voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen hebben. Gaat u scheiden van tafel en bed? Dan kan dit gevolgen hebben voor het ouderdomspensioen. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en u en uw partner gaan uit elkaar dan kan dit gevolgen hebben voor het partnerpensioen. Heeft u keuzes gemaakt toen u met pensioen ging?  Dan blijven die keuzes staan als u uit elkaar gaat. In het onderdeel U gaat uit elkaar leest u hoeveel ouderdomspensioen uw ex-partner krijgt. In het onderdeel U overlijdt of uw partner of uw ex-partner overlijdt leest u hoeveel partnerpensioen uw ex-partner krijgt na uw overlijden.

question-step-cacd5ee75e
Wat gebeurt er met uw pensioen in de volgende situaties?
final-step-3d342d4b0d

U overlijdt

Als u overlijdt, dan wordt uw ouderdomspensioen in de maand van overlijden ongewijzigd uitgekeerd. Daarna stopt uw pensioen. Uw partner (zie onderdeel U heeft een partner) en uw kinderen (zie onderdeel U heeft kinderen) kunnen dan mogelijk pensioen krijgen: 

  • Uw partner kan een partnerpensioen krijgen. 
  • Uw kinderen kunnen een wezenpensioen krijgen. 
  • Uw partner, kinderen of nabestaanden kunnen een overlijdensuitkering krijgen.

Uw partner krijgt partnerpensioen vanaf de dag na uw overlijden tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt. Uw partner krijgt dit partnerpensioen steeds in de tweede helft van de maand. 

Het bovenstaande geldt ook voor een eventuele ex-partner.

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. 

Zie U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt wanneer uw partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt.

Als u overlijdt, dan krijgt uw partner 70% van uw ouderdomspensioen. Daar trekken we eerst de volgende bedragen van af: 

  • Partnerpensioen dat u heeft geruild voor een hoger ouderdomspensioen. 
  • Partnerpensioen dat uw eventuele ex-partners al krijgen.

Uw ex-partner ontvangt 70% van uw ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u uit elkaar bent gegaan. 

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partner- en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. 

Het partnerpensioen dat bestemd was voor uw ex-partner, is nu voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt.

Krijgt u voor uw AOW-leeftijd een nieuwe partner (zie U heeft een partner)? Dan krijgt uw nieuwe partner partnerpensioen als u overlijdt. Wel trekken we daar eerst het partnerpensioen van uw ex-partner of ex-partners van af.

  • Deze overlijdensuitkering is een eenmalig bedrag van twee maanden ouderdomspensioen. 
  • Heeft u geen partner op het moment dat u overlijdt? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw kinderen die recht hebben op wezenpensioen. 
  • Heeft u ook geen kinderen die recht hebben op wezenpensioen? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw meerderjarige kinderen, uw broers, uw zussen en uw ouders. Dit doen we alleen als u hun kostwinner was op het moment dat u overleed. 
  • Heeft u ook geen meerderjarige kinderen, broers, zussen of ouders? Dan kunnen we de overlijdensuitkering betalen aan iemand die uw uitvaart regelt en de laatste rekeningen van uw ziekte betaalt. Dit doen we alleen als er in uw erfenis niet genoeg geld is voor uw uitvaart en de laatste rekeningen van uw ziekte. 
  • Heeft uw partner, of uw kind of hebben uw kinderen of nabestaanden u opzettelijk van het leven beroofd of is hij of zijn zij daaraan medeplichtig en daarvoor veroordeeld? Dan krijgt de veroordeelde geen overlijdensuitkering.

Als u met pensioen bent, blijven uw kinderen recht houden op wezenpensioen (zie U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt).

De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partner- en wezenpensioen.

Uw kind, uw (ex-)partner of de verzorger van uw kind moet het partnerpensioen en wezenpensioen zelf schriftelijk bij ons aanvragen.

final-step-7db5343bcd

Uw partner overlijdt of ex-partner overlijdt

final-step-943d2f9075

Uw kind overlijdt