• Contact

U wilt met pensioen op uw pensioenleeftijd

De pensioenleeftijden in deze pensioenregeling zijn de AOW-leeftijd of de 65-jarige leeftijd. We gaan er standaard van uit dat u met pensioen gaat op uw AOW-leeftijd.

In de volgende situaties is uw pensioendatum/pensioenleeftijd altijd uw 65ste verjaardag:

  • U heeft gekozen voor de oude Diensteinderegeling (oDER);
  • U bent ontslagen als militair vóór 1 januari 2017 en bent nog deelnemer in deze pensioenregeling;
  • U ontving op 31 december 2018 een UGM-uitkering;
  • U bouwt geen pensioen meer op in deze regeling en bent in 2019 65 jaar geworden.

Welke keuzes u kunt maken, hangt af van uw situatie op het moment dat u met pensioen gaat. 

Uw situatie
Met pensioen op uw pensioenleeftijd
U wilt meer pensioen
U werkt als militair
X
X
U bent gewezen deelnemer, maar u bouwt vrijwillig pensioen bij ons op.
X
X
U krijgt AOW en u bouwt vrijwillig pensioen bij ons op.
nvt
X
U heeft recht op een WIA-uitkering, een arbeidsongeschiktheidspensioen, een UGM-uitkering of een werkloosheidsuitkering.
X
X
U bouwt geen pensioen meer bij ons op (gewezen deelnemer).
X
X
U en uw ex-partner hebben bij de scheiding het pensioen gesplitst (conversie). In deze situatie heeft uw ex-partner een keuze.
X
-

U krijgt van ons het formulier ‘Met pensioen gaan’. Dit formulier krijgt u 6 maanden voordat u uw pensioenleeftijd bereikt. Met het formulier vraagt u uw ABP-pensioen bij ons aan. U kunt het pensioen alleen laten ingaan op een datum die in de toekomst ligt. Om uw pensioen op uw pensioenleeftijd te laten ingaan, moet u het pensioen daarom vóór die datum bij ABP aanvragen. Heeft u dit formulier niet gekregen? Neemt u dan contact (zie onderdeel Heeft u vragen of klachten) met ons op.

U krijgt uw pensioen vanaf de dag waarop u uw pensioenleeftijd bereikt. Wij betalen uw pensioen in de 2e helft van iedere maand. Wij betalen dit tot de laatste dag van de maand waarin u overlijdt.