• Contact

Regelingen waar u voor kunt kiezen

Wilt u naast de basisregeling vrijwillig aanvullend pensioen opbouwen? Dat kan op verschillende manieren. In dit hoofdstuk leest u meer over drie soorten extra pensioenen:

- ABP ExtraPensioen
- Nettopensioen
- Een andere aanvulling op uw pensioen

Download het pensioenreglement

question-step-d880b036be
Over welke regeling wilt u meer weten?
final-step-48cc8669e6

ABP ExtraPensioen

Als deelnemer aan deze pensioenregeling kunt u met ABP ExtraPensioen bijsparen voor:

 • ouderdomspensioen, en; 
 • partnerpensioen.

ABP ExtraPensioen is een premieovereenkomst. U kunt hieraan deelnemen zolang u deelnemer an de pensioenregeling voor militairen bent. U stort dan via het Ministerie van Defensie een bedrag vanuit uw bruto salaris of bruto uitkering.

 • U bepaalt binnen de fiscale ruimte zelf hoeveel extra premie u wilt inleggen. 
 • U kunt op elk moment stoppen met het betalen van deze extra premies en eventueel later toch weer beginnen. 
 • De inleg geeft iedere maand hetzelfde rendement als het ABP-rendement. Dit geldt alleen niet in de laatste twee maanden voordat u met pensioen gaat. Zie voor een toelichting "Wat gebeurt er als u met pensioen gaat?".
 • Wij bepalen ieder jaar de hoogte van de kosten die we inhouden. Deze kosten berekenen we over het saldo waarover we het rendement berekenen. 
 • Inleggarantie: U krijgt altijd minimaal de premies terug die u heeft betaald.

U kiest zelf hoeveel premie u voor uw ABP ExtraPensioen betaalt. Het verschil tussen het bedrag dat u maximaal wettelijk mag opbouwen en het bedrag dat u al aan pensioen opbouwt, is uw fiscale ruimte. Het pensioen dat u met ABP ExtraPensioen opbouwt, mag niet hoger zijn dan uw fiscale ruimte. Het Ministerie van Defensie haalt dit bedrag af van uw bruto salaris of bruto uitkering en maakt het geld aan ons over.

Als u met pensioen gaat, zetten wij het totaal van uw inleg en het rendement om in een maandelijkse uitkering volgens de regels van de basisregeling. Het rendement van de laatste twee maanden bepalen we dan op basis van een door ons vastgesteld rendement. Dit rendement vindt u in Bijlage 3 Bedragen en percentages

Als we de ABP-pensioenen verhogen, dan verhogen we dit aanvullend pensioen met hetzelfde percentage.

Dat hangt af of u op het moment van overlijden nog pensioen opbouwde in ABP ExtraPensioen of niet. 

U bouwt pensioen op bij ABP en u overlijdt:
Uw saldo gaat naar het nabestaandenpensioen. 

U bouwt geen pensioen meer op bij ABP en u overlijdt:
Uw saldo was toen u stopte met ABP ExtraPensioen al omgezet in een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Heeft u een partner of kinderen?
Het bedrag dat u heeft opgebouwd, zetten we om in partner- en wezenpensioen (zie Bijlage 1 Tabellenboek). Dit is aanvullend op het partner- en wezenpensioen dat we vanuit de ABP-regeling aan uw partner uitkeren. 

Heeft u geen partner of kinderen?
Het bedrag dat u heeft opgebouwd komt bij de algemene pensioenreserve van ABP.

U kunt stoppen met ABP ExtraPensioen opbouwen wanneer u dat wilt. Neem daarvoor contact met ons op. Bent u gestopt met ABP ExtraPensioen opbouwen en wilt u er later toch weer mee doorgaan? Dat kan ook. Neem daarvoor ook contact met ons op. 

Wanneer stopt ABP ExtraPensioen vanzelf?
In deze situaties stopt deze regeling: 

 • Als u overlijdt. Wij keren dan uit aan uw partner tot het moment dat zij overlijdt. 
 • Als u stopt als deelnemer bij ABP kunt u: 
  • het opgebouwde bedrag meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever; 
  • het opgebouwde bedrag laten staan. Wij zetten het opgebouwde bedrag dan om in pensioen conform de basisregeling
 • Als u met pensioen gaat. Ook dan zetten wij het opgebouwde bedrag om in pensioen conform de basisregeling.

Het rendement van de laatste twee maanden voordat we uw inleg en rendement omzetten in een maandelijkse uitkering, bepalen we op basis van een fictief rendement. Dit rendement vindt u in bijlage 3 bedragen en percentages.

question-step-89859c46ed
Kies een onderwerp waar u meer informatie over wilt
final-step-e182b01afa

Wat is een nettopensioenregeling?

Ieder jaar wordt vastgesteld wat het maximale pensioengevend inkomen is waarover Nederlandse werknemers pensioen kunnen opbouwen waarvan de premie aftrekbaar is voor de belasting. U vindt dit bedrag op onze website. Is uw inkomen hoger dan dit maximale pensioengevend inkomen? Dan kunt u boven het grensbedrag met NettoPensioen aanvullend ouderdomspensioen opbouwen of partnerpensioen regelen. 

De premie betaalt u uit uw netto inkomen. Niet uit het bruto inkomen zoals bij de basisregeling. De premies zijn dus niet aftrekbaar, maar de uitkeringen later zijn niet belast.

De belangrijkste kenmerken van de ABP nettopensioenregeling

 • Vrijwillig. Het is een vrijwillige regeling: u bepaalt zelf of u aan deze regeling deelneemt. 
 • Als u in de basisregeling geen premie meer hoeft te betalen bij arbeidsongeschiktheid, geldt dat ook voor de nettopensioenregeling. Uw deelname loopt gewoon door op basis van uw pensioengevend inkomen voor u arbeidsongeschikt werd. U hoeft daarvoor geen premie meer te betalen. Dit geldt niet als uw arbeidsongeschiktheid was te verwachten toen u begon in deze regeling. 
 • Het is een premieovereenkomst zonder beleggingsvrijheid. Naarmate u ouder wordt, bouwt ABP het beleggingsrisico af (volgens een zogenaamde Lifecycle). 
 • Als u stopt in de basisregeling, stopt u automatisch met deze nettopensioenregeling. Het opgebouwde kapitaal rendeert dan niet meer. Wij zetten dan uiterlijk na 4 maanden het opgebouwde kapitaal om in pensioen. Dit pensioen komt bij uw pensioen van uw basisregeling. 
 • Als u alleen stopt met deze nettopensioenregeling, maar doorgaat in de basisregeling, blijft uw kapitaal renderen op basis van de Lifecycle die bij uw leeftijd hoort.

U kunt deelnemen als uw pensioengevend inkomen hoger is dan € 128.810 (2023) en:

 • u in dienst bent als militair; 
 • u als militair in dienst was van het Ministerie van Defensie en op basis daarvan een uitkering ontvangt vanwege:
  - leeftijdsontslag;
  - werkloosheid;
  - arbeidsongeschiktheid.
  Wij kijken dan naar uw pensioengevend inkomen van voor uw uitkering of het moment voordat u ziek werd.

Let op! Als u in deeltijd werkt, geldt er voor u een lager maximaal pensioengevend inkomen (zie Maximale bedragen voor uw pensioen).

final-step-ab2a668a70

Deelname en start

U kiest een pakket

U kiest voor een Opbouw-, Risico- of voor het Totaalpakket

 • Het Opbouwpakket is een beschikbare premieregeling.
  Hiermee bouwt u een geldbedrag op. Dit geldbedrag zetten we om in pensioen als u met pensioen gaat. 
 • Het Risicopakket is een risicoverzekering.
  Dit betekent dat u premie betaalt voor de verzekering. Niet om kapitaal op te bouwen. De verzekering keert aan uw partner en kinderen pensioen uit als u overlijdt voordat u met pensioen gaat. 
 • Met het Totaalpakket heeft u zowel het Opbouwpakket als het Risicopakket.

Het Opbouwpakket is een beschikbare premieregeling. 

 • Dit betekent dat u op de eerste dag van de maand op basis van uw leeftijd een percentage van uw salaris aan premie stort. De beschikbare premie. Hiermee bouwt u, na aftrek van kosten en premies (zie Premie en kosten) een geldbedrag op. Dit geldbedrag zetten we om in pensioen als u met pensioen gaat. We zetten het geldbedrag ook om:
  - als u overlijdt in partnerpensioen en wezenpensioen, en;
  - als u stopt in de basisregeling in pensioen. 

 • De hoogte van uw pensioen wordt bepaald door:
  - de inleg (premie);
  - de rendementen daarop en de kosten die we verrekenen. Deze rendementen kunnen fluctueren;
  - de tarieven die gelden als u het opgebouwde geldbedrag omzet in pensioen. 

 • De hoogte van het nabestaandenpensioen:

  U overlijdt en u neemt nog deel aan de basisregeling?
  Uiterlijk een maand nadat u bent overleden, zetten we het opgebouwde bedrag om in pensioenuitkeringen voor uw partner- en wezenpensioen:
  - heeft u geen partner als u overlijdt? Dan keren we uit aan uw kinderen;
  - heeft u geen partner en geen kinderen onder 25 jaar? Dan voegen we het opgebouwde bedrag toe aan onze reserves. 

  U overlijdt nadat u bent gestopt in de basisregeling?
  Als u stopt in de basisregeling zetten we het opgebouwde bedrag om in ouderdomspensioen, met het volgende nabestaandenpensioen:
  - partnerpensioen: 70% van het ouderdomspensioen;
  - wezenpensioen: 14% van het ouderdomspensioen.

Het Risicopakket is een risicoverzekering. 

 • Dit betekent dat u premie betaalt voor de verzekering. Niet om kapitaal op te bouwen. 
 • U kunt alleen voor het risicopakket kiezen als u een partner heeft. Gaat u later een partnerschap aan, dan kunt u alsnog kiezen voor het risicopakket. Zie hieronder bij het onderdeel "U kunt altijd kiezen". 
 • De verzekering keert aan uw partner en kinderen pensioen uit als u overlijdt voordat u met pensioen gaat. Dit geldt niet als uw overlijden op basis van uw gezondheid redelijkerwijs was te verwachten toen u begon in deze regeling. 
 • Deze verzekering stopt als u stopt met deze regeling. 
 • De hoogte van het partnerpensioen: 52,5% van uw pensioengevend inkomen boven het fiscaal maximum. 
 • De hoogte van het wezenpensioen: 10,5% van uw pensioengevend inkomen boven het fiscaal maximum. 

Deze percentages gelden voor het ouderdomspensioen dat u opgebouwd zou hebben met uw pensioengevend inkomen boven het fiscaal maximum als u tot de eerste dag van de maand waarin u 68 jaar zou zijn geworden in dienst was gebleven. We rekenen dan vanaf het moment dat u met het risicopakket begon.

Met het totaalpakket heeft u zowel het Opbouwpakket als het Risicopakket. 

 • U bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat u op basis van uw leeftijd een percentage van uw salaris aan premie stort. De beschikbare premie. Op de beschikbare premie houden we kosten in, zie het onderdeel "Premie en kosten". U bouwt een geldbedrag op met de beschikbare premie min de kosten die we inhouden. Dit geldbedrag zetten we om in pensioen als u met pensioen gaat. 
 • U overlijdt en u neemt nog deel aan deze regeling?
  Zie Risicopakket. 
 • U overlijdt nadat u bent gestopt in deze regeling?
  Zie Opbouwpakket.

Totaal-
pakket
Opbouw
-pakket
Risico-
pakket
Na pensionering
Kapitaal opbouwen voor extra:
 • Ouderdomspensioen 
 • Partnerpensioen 
 • Wezenpensioen 
Overlijden voor pensionering
Opgebouwd kapitaal voor extra: 
 • Partnerpensioen 
 • Wezenpensioen
X
X
 

Overlijden vóór u met pensioen gaat en tijdens deelname aan nettopensioen
Extra risico verzekeren

 • Partnerpensioen 
 • Wezenpensioen
X
 X

U kunt altijd beginnen met deze regeling. 

 • Dat kunt u doen binnen zes maanden nadat u in dienst bent getreden of nadat uw inkomen hoger geworden is dan maximaal pensioengevend inkomen. 
 • Dat kunt u ook doen binnen zes maanden nadat u een partner heeft gekregen. 
 • Wilt u na zes maanden beginnen? Dan kunnen wij medische waarborgen vragen. Dit geldt ook als u later wilt switchen. 

Let op! Als u in uw basisregeling keuzes maakt zoals eerder of later met pensioen gaan, gelden die ook voor deze regeling.

U kunt met de opbouw in het totaal- en opbouwpakket de volgende keuzes maken:

 • U kunt ervoor kiezen niet 100%, maar 25%, 50% of 75% van de bovenstaande premie in te leggen. Let op! Deze percentages gelden niet voor de risicoverzekeringen partner- en wezenpensioen. Als u hiervoor gekozen heeft, is dat voor 100%. 
 • U kunt een keer per jaar dit percentage wijzigen. Deze wijziging gaat in vanaf de eerste dag van de maand dat u hierom verzoekt. Maar niet eerder dan wanneer wij uw verzoek ontvangen hebben. Als u uw percentage verhoogt vragen wij om een gezondheidsverklaring en kunnen wij een medisch onderzoek laten doen (zie hieronder bij "U besluit later mee te willen doen").

Ja, als u kiest voor het Totaal- of Risicopakket bent u direct verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen. Ook als we om een gezondheidsverklaring of medisch onderzoek vragen. Als wij op grond van het medisch onderzoek u niet willen verzekeren dan vervalt de risicodekking. De risicodekking vervalt ook als u niet aan een medisch onderzoek wil meewerken. U moet dan wel de risicopremie tot dat moment betalen.

De eerste dag van de maand die volgt nadat u aangeeft dat u mee wilt doen. Voor de wijze van aanmelding heeft ABP regels opgesteld. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Is dit meer dan zes maanden nadat u mee had kunnen doen? Wij vragen dan om een gezondheidsverklaring. Deze verklaring kan voor ons aanleiding geven tot verder medisch onderzoek. De kosten voor dit onderzoek en de kosten van de gezondheidsverklaring betaalt u zelf. Dit onderzoek geeft een van de volgende uitkomsten:

 • u wordt vanaf dat moment toegelaten tot de regeling; 
 • u wordt toegelaten tot de regeling, maar met een hogere premie voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico; 
 • u kunt wel deelnemen voor een hoger ouderdomspensioen en daarmee een hoger nabestaandenpensioen. U kunt u niet verzekeren voor het arbeidsongeschiktheidsrisico.

U was al toegelaten tot de regeling en had zich verzekerd voor het overlijdensrisico (het risicopakket). Wilt u dit risicopakket uitbreiden met het opbouwpakket? Wij vragen dan om een gezondheidsverklaring. Deze verklaring kan voor ons aanleiding geven tot verder medisch onderzoek. De kosten voor dit onderzoek en de kosten van de gezondheidsverklaring betaalt u zelf. Dit onderzoek geeft een van de volgende uitkomsten: 

 • u wordt vanaf dat moment toegelaten tot het opbouwpakket; 
 • u kunt wel deelnemen voor een hoger ouderdomspensioen en daarmee een hoger nabestaandenpensioen. U kunt zich niet verzekeren voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. 

De premie voor het risicopakket blijft gelijk. Voor de uitbreiding betaalt u extra premie.

final-step-aa2be70bfa

Einde regeling, eerder stoppen of overlijden

Uw deelname aan de nettopensioenregeling stopt uiterlijk vijf jaar na de dag waarop u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 

Uw deelname stopt eerder als: 

 • uw pensioengevens inkomen lager dan € 128.810 wordt. Dit bedrag wordt ieder jaar door de wetgever vastgesteld; 
 • u niet meer deelneemt aan de verplichte pensioenregeling van ABP; 
 • twee maanden achter elkaar geen premie is betaald; 
 • u overlijdt. Uw deelname stopt de dag erna; 
 • u (eerder) met pensioen gaat in de basisregeling
 • u uw partnerschap eindigt, dan stopt het risicopakket automatisch; 
 • wij beslissen te stoppen met deze nettopensioenregeling
 • u zelf ervoor kiest om te stoppen. Uw deelname stopt op zijn vroegst op de eerste dag van de maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. U kan niet met terugwerkende kracht stoppen.

 • Wij zetten uw opgebouwde waarde om in pensioen. De uitkeringen zijn netto. Uw opgebouwd kapitaal valt onder de vrijstellingsregeling in Box III. 
 • De keuzes die u maakt in de basisregeling over eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan, gelden automatisch ook voor de nettopensioenregeling
 • Gaat u met pensioen dan kijken wij naar het pensioen dat u uit deze regeling en uit de basisregeling op uw AOW-leeftijd zou ontvangen. Zijn deze pensioenen samen lager dan de wettelijk bepaalde grens? Dan kopen wij uw pensioen op dezelfde manier af als in de basisregeling. Zie Afkopen.

Ja, u kunt aan het eind van iedere maand stoppen. Uw opgebouwde bedrag blijft dan renderen op basis van de Lifecycle die bij uw leeftijd hoort. 

Als u geen deelnemer meer bent in de basisregeling, stopt uw nettopensioenregeling automatisch. Het tot dan opgebouwde kapitaal zetten we na vier maanden om in pensioen. Als u in de basisregeling de keuze maakt om ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen, geldt dit automatisch ook voor de nettopensioenregeling. 

Als u gaat werken bij een werkgever die ook een nettopensioenregeling heeft, kunt u de waarde van het pensioen laten overdragen. U kunt dit pensioen ook bij ABP laten staan.

Had u gekozen voor het Totaal- of Risicopakket?
We stoppen de risicodekkingen voor het partner- en wezenpensioen. 

Bouwde u extra pensioen op met het Totaal- of opbouwpakket?
We stoppen de beleggingen en bepalen de waarde als uw deelname stopt. Het tot dan opgebouwde kapitaal zetten we uiterlijk na vier maanden om in pensioen.

Gaat u nettopensioen opbouwen bij een andere uitvoerder of verzekeraar? Dan kunt u de waarde van het nettopensioen overdragen.

Had u gekozen voor het Opbouwpakket?
We zetten de opgebouwde waarde om in partner- en wezenpensioen.

Had u gekozen voor Risicopakket?
U had extra partner- en wezenpensioen verzekerd. Zolang u deelneemt keren deze verzekeringen vanaf het moment van overlijden pensioen uit aan uw partner en kinderen. 

Had u gekozen voor Totaalpakket?
U had extra partner- en wezenpensioen verzekerd, maar ook kapitaal opgebouwd voor partner- en wezenpensioen. Deze verzekeringen keren samen met de opgebouwde waarde in partner- en wezenpensioen vanaf het moment van overlijden pensioen uit aan uw partner en kinderen. 

Let op! We keren geen partner- en wezenpensioen uit als u overlijdt aan iets wat te verwachten was toen u begon in deze regeling.

final-step-9904669a81

Premie en kosten

Het Ministerie van Defensie houdt uw premie in op uw netto salaris. Het Ministerie van Defensie betaalt iedere 4 weken of iedere maand voor de laatste dag van de maand uw premie. 

Let op! Ontvangt u een werkloosheidsuitkering? Dan betaalt u de premie rechtstreeks aan ons. Ontvangt u een UGM- of ontslaguitkering? Dan wordt de premie op uw uitkering ingehouden.

Let op! Als wij twee maanden geen premie ontvangen, stopt de regeling. U bent dan nog wel verplicht over die twee maanden premie te betalen.

De hoogte van uw maandelijkse premie waarmee u ouderdomspensioen opbouwt bepalen we op basis van de volgende staffel (rekenrente 3%):

Leeftijdsklassen tot 68 jaarPercentage
15 tot en met 194,0
20 tot en met 244,6
25 tot en met 295,4
30 tot en met 346,1
35 tot en met 397,0
40 tot en met 448,1
45 tot en met 499,3
50 tot en met 5410,8
55 tot en met 5912,4
60 tot en met 6414,2
65 tot en met 6715,8

De premie bedraagt dan het percentage dat hoort bij uw leeftijd op de eerste dag van de maand van inleg. We vermenigvuldigen dat percentage met het deel van uw pensioengevend inkomen dat boven het fiscale maximum ligt. Peildatum is 1 januari.

De risicopremies voor het partner- en wezenpensioen en voor premievrije deelneming bij arbeidsongeschiktheid berekenen we op jaarbasis. Bij het partner- en wezenpensioen gaan we daarbij uit van het opgebouwde kapitaal per 1 januari van het jaar (zie risicopremiestaffel in de bijlage).

Wij kunnen de risicopremie voor het risicogedekt partnerpensioen en wezenpensioen verhogen met een opslag. Deze opslag geldt zolang u deelneemt aan deze regeling. Deze opslag geldt niet voor het gedeelte waarvoor u premievrijstelling heeft. Hiervan kunnen we afwijken als de premievrijstelling in de basisregeling verandert.

Het Ministerie van Defensie houdt uw premie in op uw netto loon en betaalt die aan ons. Als u arbeidsongeschikt bent en recht heeft op premievrijstelling in de basisregeling, heeft u vrijstelling van premiebetaling en houdt het Ministerie van Defensie uw premie niet in. 

Hieronder vindt u een overzicht van de premies en kosten:

 Hoe berekend
Wie bepaalt
Totaal-
pakket
Opbouw-
pakket
Risico-
pakket
Bruto premie
Deelnemers-percentage. De fiscale staffel is het maximum.
- Belastingdienst bepaalt fiscale staffel
- Deelnemer bepaalt zijn deelnemers-percentage
Ja
Ja
Nee
Risicopremie overlijden
Percentage van verzekerd bedrag en leeftijd u en uw partner
ABP
Ja
Nee
Ja
Inleg voor pensioen
Bruto premie min risicopremie overlijden
ABP
Ja
Ja
Nee
Opslag premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Percentage bruto premie op basis van uw leeftijd
ABP
Deze opslag wordt naast de bruto premie extra in rekening gebracht en vervalt bij arbeidsongeschiktheid.
Opslag uitvoeringskosten
Vast bedrag van € 35 p/j
ABP
Deze opslag wordt naast de bruto premie extra in rekening gebracht. Stopt bij einde deelname.

Beleggings- en beheerkosten. Dit zijn:
- Aankoopkosten
- Verkoopkosten
- Bewaarkosten
- De kosten die wij maken voor het beleggen volgens het Lifecycle principe

De beheerkosten zijn afhankelijk van uw leeftijd (zie tabel) en variëren tussen 0,05% en 0,09% van uw opgebouwde kapitaal. Deze percentages verrekenen we met de beleggingen tot we de beleggingen omzetten in pensioen.
ABP
Ja
Ja
Nee
final-step-5f5bd2dbc4

Opbouw voor extra ouderdomspensioen

Hoe wordt uw premie belegd?
De premie beleggen we vanaf de eerste werkdag van de maand. We beleggen dan de premie van afgelopen maand.

Lifecycle principe
Het nettopensioen beleggen we volgens het zogenoemde Lifecycle principe. Bent u jong en is de pensioendatum nog ver weg? Dan wordt er met meer risico belegd, met kans op een hoger rendement. Naarmate uw pensioendatum nadert, wordt het risico op de beleggingen verminderd. U heeft dus geen beleggingsvrijheid. De beleggingsmix loopt automatisch mee met uw leeftijd. Het verloop van de Lifecycle treft u aan in de bijlages.

Beleggingsmix
De nettopensioenregeling maakt gebruik van dezelfde beleggingsfondsen waar ABP ook in belegt voor de basis pensioenregeling.

final-step-2271f08cc2

U gaat uit elkaar

Gaat u uit elkaar terwijl u nog deelneemt aan het opbouwpakket en totaalpakket in de nettopensioenregeling?

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed (zie U gaat uit elkaar), dan gelden de Pensioenwet en de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding.

Partnerpensioen voor uw ex-partner
We berekenen hoeveel partnerpensioen uw ex-partner zal krijgen als u overlijdt. De waarde hiervan halen we af van het kapitaal en reserveren we voor uw ex-partner voor als u komt te overlijden. 

Ouderdomspensioen
Het kapitaal dat overblijft nadat we de waarde van het partnerpensioen voor uw ex-partner eraf hebben gehaald, verdelen we in een deel voor u en een deel voor uw ex-partner. Dit doen we volgens de afspraken die u daarover heeft gemaakt met uw ex-partner.

Gaat u scheiden terwijl u niet meer deelneemt aan de basisregeling of als u met pensioen bent?
Uw kapitaal hebben we dan al omgezet in pensioen. We splitsen op uw verzoek dit gedeelte van uw ouderdomspensioen in een deel voor u en een deel voor uw ex-partner. Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment dat u ging scheiden. 

Had u gekozen voor het Totaal- of Risicopakket?
De risicoverzekeringen voor extra partner- en wezenpensioen stoppen. 

Wij toetsen of u niet te veel pensioen opbouwt
In de volgende situaties toetsen we of u niet te veel pensioen opbouwt: 

 • Bij waardeoverdracht. 
 • Als u uw opgebouwde kapitaal omzet in pensioen.
final-step-a72148507c

Fiscale maximering en afkopen

Het nettopensioen is gemaximeerd op het pensioen dat u maximaal kunt opbouwen of uitgekeerd kan krijgen (bij risicopakket). Uw uiteindelijke ouderdomspensioen mag als u 40 jaar zou deelnemen niet meer bedragen dan 75% van het volgende bedrag: 

 • Uw gemiddeld pensioengevend inkomen boven het fiscaal maximum maal de nettofactor 
 • De nettofactor is: 
  • De nettofactor is 100% -/- belastingtarief hoogste belastingschijf. 
  • De nettofactor is met ingang van 1 januari 2023 vastgesteld op 50,5%. 

Het fiscaal maximum voor het nabestaandenpensioen is als volgt: 

 • partnerpensioen: 52,5% van uw gemiddelde netto pensioengevend inkomen boven het fiscale maximum. 
 • wezenpensioen: 10,5% van uw gemiddelde netto pensioengevend inkomen boven het fiscale maximum. 

Is het pensioen na omzetting hoger dan dit maximum? Dan vervalt dit deel van het kapitaal aan ABP. 

Afkopen
U kunt uw pensioen niet in een keer laten betalen, aan iemand anders overdragen, er afstand van doen of als onderpand gebruiken. In bepaalde situaties kunnen wij uw hele pensioen wel in een keer betalen. We kijken hierbij naar het pensioen dat u uit deze regeling en uit de basisregeling op AOW-leeftijd zou ontvangen. Het pensioen uit deze regeling wordt maal een nettofactor gedaan. Dat noemen we afkopen (zie Wij kunnen uw pensioen in een keer betalen (afkopen)).

final-step-915e0b52cd

Verhogen en verlagen van pensioen

Wordt nettopensioen ook geïndexeerd?

Nadat we de opgebouwde waarde hebben omgezet in pensioen, loopt ook dit pensioen mee met de indexeringen die we doen in de basisregeling. Wel kan de indexatie voor de nettopensioenregeling lager zijn dan voor de pensioenen uit de basisregeling. Dat is het geval als de levensverwachting van de deelnemers aan de nettopensioenregeling sneller stijgt dan die van de deelnemers aan de basisregeling. Wij passen deze maatregel dan toe, totdat de toename van de verplichtingen zijn gecompenseerd. Een eventuele korting voor de basisregeling vanwege de financiële positie van het fonds, geldt ook voor de nettopensioenregeling.

final-step-28d024e252

Jaarlijks overzicht opgebouwde waarde

U krijgt van ons ieder jaar een overzicht van: 

 • het opgebouwde kapitaal; 
 • de hoogte partner- en wezenpensioen dat u met het risicopakket heeft afgesloten. 
 • een opgave van het mogelijk te bereiken kapitaal en het daarmee opgebouwde pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 68 wordt. Wij vermelden dan ook de veronderstellingen die we daarbij hanteren. U kunt hier ook altijd naar vragen.
final-step-4c42bf6c57

Andere situaties waarin u bij ons aanvullend pensioen kunt opbouwen

Wilt u een andere aanvulling op uw pensioen dan ABP ExtraPensioen of Nettopensioen? U kunt vrijwillig aan onze pensioenregeling blijven deelnemen als één van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • U werkt niet meer bij een ABP-werkgever.
 • U heeft recht op een militair arbeidsongeschiktheidspensioen, of u heeft recht op een UGM-, ontslag- of werkloosheidsuitkering vanuit een ontslag bij een ABP-werkgever, waarbij u gedeeltelijk pensioen opbouwt

U kunt voor het deel dat u geen pensioen opbouwt, vrijwillig blijven deelnemen aan onze regeling en aanvullend pensioen opbouwen. Hiervoor betaalt u zelf de premie. U betaalt dan premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. U kiest zelf voor welk percentage u wilt deelnemen. Het is mogelijk om voor 25%, 50%, 75% of 100% deel te nemen. Eenmaal per kalenderjaar kunt u uw deelnamepercentage wijzigen.

Hoe lang kunt u aanvullend pensioen opbouwen?

 • Werkt u niet meer bij een ABP-werkgever? En bent u als ondernemer verplicht inkomstenbelasting te betalen (o.a. ZZP’er)? Dan mag u maximaal 10 jaar de pensioenopbouw voortzetten en in alle andere gevallen maximaal 3 jaar nadat u uit dienst bent getreden.
 • Komt u op of na uw AOW-leeftijd bij een ABP-werkgever in dienst? Dan kunt u maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd vrijwillig deelnemen
 • Heeft u recht op een militair arbeidsongeschiktheidspensioen, of heeft u recht op een UGM-, ontslag- of werkloosheidsuitkering waarbij u gedeeltelijk pensioen opbouwt, dan kunt u zolang u recht heeft op deze uitkeringen vrijwillig blijven deelnemen.

Let op! Wilt u aanvullend pensioen opbouwen? Vraag dat dan binnen 9 maanden bij ons aan nadat zich een van de hiervoor vermelde situaties voordoet.