Uitbetaling pensioen

Elke maand ontvangt u uw pensioen van ABP.

In 2016 maken wij op onderstaande datums uw pensioen over:

  • 23 juni
  • 21 juli
  • 23 augustus
  • 22 september
  • 24 oktober
  • 23 november
  • 22 december

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. Daarnaast ontvangt u jaarlijks in januari een betaalspecificatie samen met uw jaaropgave

Uw betaalspecificatie in januari

Omdat uw nettopensioen mogelijk in 2016 gewijzigd is, ontving u in januari van ons een betaalspecificatie. 

In het bedrag dat u iedere maand ontvangt, is het vakantiegeld al opgenomen. U krijgt uw vakantiegeld dus niet als één bedrag één keer per jaar.

Geef een nieuw rekeningnummer snel aan ons door. Zo kunnen wij uw pensioen of uitkering op tijd op uw nieuwe rekening storten. U kunt uw rekeningnummer wijzigen in MijnABP. Dat kan via DigiD met sms-code.

Wijzig uw rekeningnummer in MijnABP

Ook kunt u het nieuwe rekeningnummer per brief doorgeven. Zet wel uw handtekening onder uw brief:

ABP Pensioenen
Postbus 4804
6401 JL Heerlen