Te veel ontvangen pensioen terugbetalen. Hoe werkt dat?

Verandert uw persoonlijke situatie? Dat kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

Elke maand krijgen wij aangepaste gegevens door

Bijvoorbeeld van:
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • uw werkgever
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Op basis van deze aangepaste gegevens, passen wij het pensioen dan vaak aan met terugwerkende kracht over een maximale periode van 9 kalendermaanden. Het kan zijn dat u te veel pensioen heeft ontvangen.

Heeft u te veel pensioen ontvangen?

Als u een langere tijd te veel pensioen heeft ontvangen, nemen wij contact met u op. Wij delen u dan mee in welke maand uw maandelijkse pensioenbedrag wordt aangepast.

U betaalt het te veel ontvangen bedrag terug aan ABP

Voortaan kijken wij maximaal 9 kalendermaanden terug, waarover u het te veel ontvangen bedrag terugbetaalt. Dit was eerst maximaal 5 jaar. Hierdoor zijn de financiële gevolgen voor u minder groot. En kunt u beter volgen wat het verband is tussen de verandering in uw persoonlijke situatie en het te veel ontvangen pensioen dat u terugbetaalt.

Wanneer gaat de periode van 9 kalendermaanden in?

De 9 kalendermaanden gaan in op het moment dat ABP uw gegevens aanpast. We rekenen namelijk 9 kalendermaanden terug vanaf de maand die vooraf gaat aan de maand waarin u de eerste aangepaste uitkering krijgt. Dus niet op het moment dat u van ons bericht krijgt over de aanpassing.

U krijgt meer voorbereidingstijd

U start met terugbetalen in de derde kalendermaand na de maand waarin de uitkering is aangepast. Zo kunt u zich financieel voorbereiden en eventueel een andere betalingsregeling afspreken met ABP. Ontvangt u een uitkering van ABP? Dan verrekenen wij het bedrag dat u moet terugbetalen met deze uitkering. Dat doen we in termijnen.

  • Bent u een verplichting niet nagekomen die ABP wel onder uw aandacht heeft gebracht? En heeft u daardoor ten onrechte (te veel) pensioen ontvangen? Dan vraagt ABP het bedrag terug over maximaal vijf jaar. 
  • Heeft u iets gedaan of nagelaten waarbij het overduidelijk was dat ABP benadeeld werd? Dan vraagt ABP het ten onrechte ontvangen bedrag zonder beperking in tijd terug.

Heeft u per ongeluk een betaling ontvangen van ABP, dan vorderen we deze altijd terug. 

Bijvoorbeeld bij:
  • een verkeerd rekeningnummer
  • het dubbel overmaken van hetzelfde bedrag
  • een nul te veel in het bedrag.
Hulp nodig?