Te veel ontvangen pensioen terugbetalen. Hoe werkt dat?

Verandert uw persoonlijke situatie? Dat kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

Elke maand krijgen wij aangepaste gegevens door

Bijvoorbeeld van:
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • uw (ex-)werkgever of uitkeringsinstantie
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Door deze aangepaste gegevens kan het zijn dat u te veel pensioen kreeg. Als dit het geval is, krijgt u een brief waarin wij uitleggen wat in uw pensioen veranderde. Wij regelen de terugbetaling zelf door bedragen op uw pensioen in te houden, tot wij het te veel betaalde bedrag helemaal hebben verrekend.