Uitkering Gewezen Militairen

Als u met leeftijdsontslag gaat, krijgt u op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) een uitkering.

U ontvangt deze uitkering tot u ABP OuderdomsPensioen ontvangt.

Uw UGM is inclusief:
  • vakantie- en eindejaarsuitkering
  • 9,3% vergoeding voor Extra Beslaglegging (VEB)
  • eventuele pensioengevende toelagen
Na uw leeftijdsontslag kunt u zich niet meer verzekeren bij Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. Dit betekent dat u zelf een zorgverzekering moet afsluiten in het land waar u woont.

Ziektekosten in het buitenland

In sommige landen kunt u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Is dat niet zo, sluit dan een verzekering af in het land waar u woont.

Kijk voor meer informatie op de site van het CAK.

Verhuist u naar het buitenland, dan moet u met een aantal zaken rekening houden.

Lees waaraan u moet denken

Hulp nodig?