Uitkering Gewezen Militairen

Als u met leeftijdsontslag gaat, krijgt u een uitkering op grond van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM). We betalen deze uitkering aan u namens het Ministerie van Defensie.
Vanaf 2022 noemen wij deze UGM-uitkering op uw jaaropgave ‘RVU-uitkering’. De afkorting RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding.

Hoe hoog is uw UGM-uitkering?

Uw UGM-uitkering is tijdens de volledige uitkeringsperiode 73% van de ‘uitkeringsgrondslag’.
De uitkeringsgrondslag is gebaseerd op uw laatste salaris als actief militair, inclusief:

• vakantietoelage
• eindejaarsuitkering
• vergoeding voor extra beslaglegging (VEB)
• toelagen (volgens artikel 23a inkomstenbesluit militairen) uit de actieve dienst die Defensie
meeneemt in de pensioengrondslag, (bijvoorbeeld de artsen- en de vliegtoelage)

Werkte u parttime in de 15 jaar vóór uw ontslag? Dan houden we daar rekening mee bij het vaststellen van de uitkeringsgrondslag.

Wanneer stopt de UGM-uitkering?

De uitkering stopt als:
• u als actief militair terugkeert naar Defensie
• u ouderdomspensioen krijgt
• u overlijdt