Norma, Wim, Iris en Benny, Haarlem, 2011

UGM in het buitenland

Krijgt u UGM en woont u in het buitenland? Dan moet u een aantal zaken regelen.

Mogelijk betaalt u zowel in het land waarin u woont als in Nederland loonbelasting over uw UGM. Nederland maakte met een aantal landen afspraken over welk land belasting mag heffen. 

Betaalt u in het land waarin u woont ook belasting over uw UGM? Vraag dan bij de Nederlandse Belastingdienst ‘Vrijstelling van loonbelasting’ aan. Hiermee voorkomt u dat u in 2 landen loonbelasting betaalt. Voor deze vrijstellingsaanvraag heeft u onder andere het loonbelastingnummer van ABP nodig. Dit is: 22 70 857 L 09. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Ieder jaar krijgt u rond uw geboortemaand het Bewijs van in leven zijn.
Vul dit formulier in en laat het ondertekenen en stempelen door de burgemeester, een ambtenaar van de burgerlijke stand, een medewerker van de Nederlandse ambassade of van het consulaat in uw omgeving, een notaris, de commandant der Zeemacht in het Caraïbisch gebied of een Justice of Peace. Stuur het formulier daarna (digitaal) naar ons op. Het is belangrijk dat diegene dit formulier officieel ondertekent en
er ook een stempel op zet.

Anders is uw formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ niet geldig.

U kunt uw e-mail sturen naar : brdugm@abp.nl

Niet alle gegevens krijgen wij automatisch door. Deze moet u zelf doorgeven:

Bekijk dan de pagina met zaken om rekening mee te houden als u UGM ontvangt in het buitenland.