ABP ExtraPensioen

Met ABP ExtraPensioen spaart u voor extra pensioen. Dit kan zolang u werkt en u via uw werkgever pensioen opbouwt bij ABP.

U stort via uw werkgever een bedrag vanuit uw brutosalaris. Deze ‘inleg’ voegen wij toe aan het vermogen van ABP. Zolang u pensioen opbouwt bij ABP, krijgt uw inleg hetzelfde rendement als het fondsvermogen van ABP. Met het uiteindelijke saldo (uw inleg en het behaalde rendement) verhoogt u uw ouderdomspensioen.

Uw inleg is gegarandeerd. Wij beleggen uw inleg in ABP ExtraPensioen zorgvuldig. Toch kan het rendement tegenvallen. In dat geval gebruiken wij uw totale inleg voor de aanvulling op uw pensioen.

Lees ook de ABP ExtraPensioen productwijzer

Op het behaalde rendement brengen wij 0,7%-punt onkostenvergoeding in mindering. Is het rendement bijvoorbeeld 6%, dan verhogen wij uw saldo ABP ExtraPensioen met 5,3%.

U mag wettelijk een bedrag belastingvrij aan pensioen opbouwen. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat u al aan pensioen opbouwt, is uw fiscale ruimte. De inleg in uw ABP ExtraPensioen mag niet hoger zijn dan uw fiscale ruimte.

De hoogte van uw fiscale ruimte voor 2020 vindt u in het tweede kwartaal op Mijn ABP. Wordt hier geen bedrag getoond dan kunt u bellen met onze klantenservice.

Stortingen in ABP ExtraPensioen beïnvloeden uw fiscale lijfrenteruimte. Heeft u eerder in een lijfrente gespaard? Dan kan het zijn dat u alsnog inkomstenbelasting moet betalen over afgetrokken lijfrentepremies. 

Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie

Dat bepaalt u zelf. U kunt elke maand een bedrag storten. Maar ook 1 keer of af en toe. Zolang de totale inleg maar binnen uw fiscale ruimte blijft.

Bereken wat uw inleg oplevert

Als uw pensioenopbouw stopt, zetten wij het totale saldo om in pensioen. Er wordt dan geen rendement meer gemaakt.

Mogelijk verliest u uw voorwaardelijk pensioen. Hierdoor ontstaat er extra fiscale ruimte, náást de fiscale ruimte die u al heeft. Uw werkgever kan via een storting in ABP ExtraPensioen dit verlies compenseren. In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Óf u bouwde op het moment van overlijden nog pensioen op, óf uw pensioenopbouw was al eerder gestopt.

  • U bouwt pensioen op bij ABP en u overlijdt:
    Uw saldo gaat naar het nabestaandenpensioen.
  • U bouwt geen pensioen meer op bij ABP en u overlijdt:
    Uw saldo gaat niet naar het nabestaandenpensioen. U kunt dit voorkomen: zodra uw pensioenopbouw bij ABP stopt, ontvangt u een brief. Hierin staat precies wat u moet doen om ervoor te zorgen dat uw saldo wél naar het nabestaandenpensioen gaat.
Als u met pensioen gaat, zetten wij het totaal van uw inleg en rendement om in ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Bij het nabestaandenpensioen dat uw partner krijgt, houden wij dus rekening met het ABP ExtraPensioen.