ABP ExtraPensioen

Met ABP ExtraPensioen spaart u voor extra pensioen. Dit kan zolang u werkt en u via uw werkgever pensioen opbouwt bij ABP.

U stort via uw werkgever een bedrag vanuit uw brutosalaris. Deze ‘inleg’ voegen wij toe aan het vermogen van ABP. Zolang u pensioen opbouwt bij ABP, krijgt uw inleg hetzelfde rendement als het fondsvermogen van ABP. Met het uiteindelijke saldo (uw inleg en het behaalde rendement) verhoogt u uw ouderdomspensioen.

Uw inleg is gegarandeerd. Wij beleggen uw inleg in ABP ExtraPensioen zorgvuldig. Toch kan het rendement tegenvallen. In dat geval gebruiken wij uw totale inleg voor de aanvulling op uw pensioen.

Lees ook de ABP ExtraPensioen productwijzer

Op het behaalde rendement brengen wij 0,7%-punt onkostenvergoeding in mindering. Is het rendement bijvoorbeeld 6%, dan verhogen wij uw saldo ABP ExtraPensioen met 5,3%.

U mag wettelijk een bedrag belastingvrij aan pensioen opbouwen. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat u al aan pensioen opbouwt, is uw fiscale ruimte. Het pensioen dat u belastingvrij met ABP ExtraPensioen opbouwt, mag niet hoger zijn dan uw fiscale ruimte.

De hoogte van uw fiscale ruimte kunt u vinden op Mijn ABP. Wordt hier geen bedrag getoond dan kunt u Bellen met onze klantenservice.

Let op: heeft u dit jaar al ingelegd in ABP ExtraPensioen dan moet u dit bedrag volledig in mindering brengen op de ruimte zoals vermeld op Mijn ABP

Stortingen in ABP ExtraPensioen beïnvloeden uw fiscale lijfrenteruimte. Heeft u eerder in een lijfrente gespaard? Dan kan het zijn dat u alsnog inkomstenbelasting moet betalen over afgetrokken lijfrentepremies. 

Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie

Dat bepaalt u zelf. U kunt elke maand een bedrag storten. Maar ook eenmalig of af en toe. Zolang de totale inleg maar binnen uw fiscale ruimte blijft.

Bereken wat uw inleg oplevert

Als uw pensioenopbouw stopt, zetten wij het totale saldo om in pensioen. Er wordt dan geen rendement meer gemaakt.

Mogelijk verliest u uw voorwaardelijk pensioen. Hierdoor ontstaat er extra fiscale ruimte, náást de fiscale ruimte die u al heeft. Uw werkgever kan via een storting in ABP ExtraPensioen dit verlies compenseren. In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Óf u bouwde op het moment van overlijden nog pensioen op, óf uw pensioenopbouw was al eerder gestopt. Dat maakt verschil voor wat er met uw saldo ABP ExtraPensioen gebeurt.

  • U bouwt pensioen op bij ABP en u overlijdt:
    Uw saldo gaat naar het nabestaandenpensioen.
  • U bouwt geen pensioen meer op bij ABP en u overlijdt:
    Uw saldo gaat niet naar het nabestaandenpensioen. U kunt dit voorkomen: zodra uw pensioenopbouw bij ABP stopt, ontvangt u een brief. Hierin staat precies wat u moet doen om ervoor te zorgen dat uw saldo wél naar het nabestaandenpensioen gaat.

Staatssecretaris Klijnsma heeft in 2015 (opnieuw) de tijdelijke invoering van de Pensioenknip vastgesteld. De Pensioenknip maakt het mogelijk om de uitkering bij premie- en kapitaalovereenkomsten op de ingangsdatum ‘op te knippen’ in een direct ingaande (tijdelijke) uitkering én een daarop aansluitende levenslange uitkering. Doel van deze ingreep is een beter pensioenresultaat te realiseren door een deel van de uitkeringssom te blijven beleggen.

Gaat u binnenkort met pensioen, dan heeft u mogelijk een lage ABP ExtraPensioen-uitkering. Dit is het gevolg van de lage stand van de rente en/of de tegenvallende beleggingsrendementen. Een pensioenknip kan de tegenvallende gevolgen voor de uitkering mogelijk beperken. Dat hangt af van de ontwikkelingen van het beleggingsrendement en de rente.

Het rendement kán ook tegenvallen. Daardoor kan uw toekomstige levenslange pensioenuitkering door de pensioenknip ook lager  uitvallen. Ons advies: volg daarom ook zelf de beursontwikkeling en bespreek met uw eigen financieel adviseur of een pensioenknip ABP ExtraPensioen wenselijk is voor u.

Wilt u meer weten over de pensioenknip? Neem dan contact op met onze klantenservice.