ABP ExtraPensioen

Met ABP ExtraPensioen spaart u voor extra pensioen. Dit kan zolang u werkt en u via uw werkgever pensioen opbouwt bij ABP.

U stort via uw werkgever een bedrag vanuit uw brutosalaris. Deze ‘inleg’ voegen wij toe aan het vermogen van ABP. Zolang u pensioen opbouwt bij ABP, krijgt uw inleg hetzelfde rendement als het fondsvermogen van ABP. Met het uiteindelijke saldo (uw inleg en het behaalde rendement) verhoogt u uw ouderdomspensioen.

De rekenmodule wordt op dit moment vernieuwd. We verwachten dat de rekenmodule pas eind van dit jaar weer beschikbaar is. Onze excuses voor het ongemak. Graag berekenen wij wat een eventuele inleg aan extra ouderdomspensioen u oplevert. U kunt dit telefonisch bij ons aanvragen.

Uw inleg is gegarandeerd. Wij beleggen uw inleg in ABP ExtraPensioen zorgvuldig. Toch kan het rendement tegenvallen. In dat geval gebruiken wij uw totale inleg voor de aanvulling op uw pensioen.

Lees ook de ABP ExtraPensioen productwijzer

Op het behaalde rendement brengen wij 0,7%-punt onkostenvergoeding in mindering. Is het rendement bijvoorbeeld 6%, dan verhogen wij uw saldo ABP ExtraPensioen met 5,3%.

U mag wettelijk een bedrag belastingvrij aan pensioen opbouwen. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat u al aan pensioen opbouwt, is uw fiscale ruimte. De inleg in uw ABP ExtraPensioen mag niet hoger zijn dan uw fiscale ruimte.

De hoogte van uw fiscale ruimte voor 2020 vindt u in Mijn ABP. Wordt hier geen bedrag getoond dan kunt u bellen met onze klantenservice.

Stortingen in ABP ExtraPensioen beïnvloeden uw fiscale lijfrenteruimte. Heeft u eerder in een lijfrente gespaard? Dan kan het zijn dat u alsnog inkomstenbelasting moet betalen over afgetrokken lijfrentepremies. 

Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie

Dat bepaalt u zelf. U kunt elke maand een bedrag storten. Maar ook 1 keer of af en toe. Zolang de totale inleg maar binnen uw fiscale ruimte blijft.

Op dit moment wordt de rekenmodule aangepast, binnen enkele weken komt de rekenmodule weer online.

Als uw pensioenopbouw stopt, zetten wij het totale saldo om in pensioen. Er wordt dan geen rendement meer gemaakt.

Mogelijk verliest u uw voorwaardelijk pensioen. Hierdoor ontstaat er extra fiscale ruimte, náást de fiscale ruimte die u al heeft. Uw werkgever kan via een storting in ABP ExtraPensioen dit verlies compenseren. In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Óf u bouwde op het moment van overlijden nog pensioen op, óf uw pensioenopbouw was al eerder gestopt.

  • U bouwt pensioen op bij ABP en u overlijdt:
    Uw saldo gaat naar het nabestaandenpensioen.
  • U bouwt geen pensioen meer op bij ABP en u overlijdt:
    Als u stopt met pensioen opbouwen bij ABP is het saldo op uw ontslagdatum al omgezet in een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
Als u met pensioen gaat, wordt uw hele inleg en rendement omgezet in ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Bij het nabestaandenpensioen dat uw partner krijgt, houden wij dus rekening met het ABP ExtraPensioen.
Bijvoorbeeld: Als uw ouderdomspensioen door uw ABP ExtraPensioen is verhoogd met € 1000 per jaar, dan wordt het nabestaandenpensioen verhoogd met 7/10, dus € 700 per jaar.
Hulp nodig?