Waardeoverdracht

Wilt u de waarde van uw ABP-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder? Of andersom: wilt u de waarde van een ander pensioen meenemen naar uw ABP-pensioen? Dit heet waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht volgen wij de regels van de Pensioenwet.
Waar wilt u meer over weten?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1 ]
[par. Hoofdstuk 9]

In welke situaties kunt u uw pensioen meenemen?

U kunt uw pensioen meenemen in deze situaties:
  1. U heeft pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder. U gaat werken bij een ABP-werkgever en u bouwt pensioen op bij ABP. U wilt de waarde van het andere pensioen meenemen naar ABP. 
  2. U heeft pensioen opgebouwd bij ABP. U gaat werken bij een andere werkgever en u bouwt pensioen op bij een andere pensioenuitvoerder. U wilt de waarde van uw ABP-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
[cms: qa-q1a2 ]
[par. Hoofdstuk 9]

Wat moet u doen om uw pensioen mee te nemen?

Geldt deze situatie voor u? En wilt u de waarde van uw pensioen meenemen? Geef dit dan aan ons door. Dat kan via MijnABP of met het formulier op onze website. Uw partner moet ook schriftelijk akkoord geven. Als de hoogte van uw pensioen bij een andere pensioenuitvoerder lager is dan € 503,24 bruto per jaar, draagt die pensioenuitvoerder uw pensioen mogelijk automatisch naar ABP over. Is deze situatie van toepassing op u? Vraag dit dan na bij de andere pensioenuitvoerder. 
[cms: qa-q1a3 ]
[par. Hoofdstuk 9]

Hoe werkt het als u uw opgebouwde pensioen van uw vorige werkgever wilt meenemen naar ons?

Uw vorige pensioenuitvoerder bepaalt de waarde die u meekrijgt. Hiermee berekenen wij wat wij toevoegen aan uw ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen. Gaat u hiermee akkoord? Dit verwerken wij dan in uw opgebouwd pensioen. In MijnABP vindt u uw totale pensioen, inclusief het pensioen dat u heeft meegenomen.
[cms: qa-q1a7]
[par. Hoofdstuk 9]

Heeft u pensioen opgebouwd bij ABP?

Wilt u de waarde van uw pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u dit doorgeven aan de pensioenuitvoerder waar u nu pensioen opbouwt. 

Let op! Als de hoogte van uw pensioen minder is dan € 503,24 maar meer dan € 2,- bruto per jaar dan draagt ABP uw pensioen automatisch over naar de pensioenuitvoerder waar u pensioen opbouwt. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

[cms: qa-q1a4]
[par. Hoofdstuk 9]

Kunt u uw pensioen altijd meenemen?

Nee, de Pensioenwet staat overdracht in een aantal gevallen (tijdelijk) niet toe. Bijvoorbeeld als de financiële situatie van de pensioenuitvoerder dit niet toestaat.
[cms: qa-q1a5]
[par. Hoofdstuk 9]

Collectieve Waardeoverdracht

Gaat u niet individueel over naar een andere pensioenuitvoerder? Bijvoorbeeld door een fusie of overname. Dan is individuele waardeoverdracht niet mogelijk. Het meenemen van uw pensioen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder is in dat geval alleen mogelijk op basis van een collectieve waardeoverdracht. Uw werkgever kan uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder vragen om daaraan mee te werken.
[cms: qa-q1a6 ]
[par. Hoofdstuk 9]

Overdracht als u overstapt naar de regeling voor militairen

Wisselt u binnen de ABP-pensioenregeling van deze regeling naar die van de militairen, of andersom? Dan nemen wij uw opgebouwde pensioen automatisch mee, tenzij u aangeeft dat niet te willen.
Hulp nodig?