vader laat aan gezin iets zien op tablet

Pensioengegevens controleren

Voor het berekenen van de hoogte van uw pensioen gebruiken wij gegevens die wij van uw werkgever krijgen.

 

Controleer elk jaar of uw deeltijdpercentage en uw pensioengevend salaris kloppen. Deze gegevens vindt u terug in het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons ontvangt. Ook is dit overzicht digitaal beschikbaar in MijnABP.

Wij krijgen uw pensioengegevens aangeleverd via uw werkgever. Meld het bij uw werkgever als uw gegevens niet kloppen.

Deeltijdpercentage

Als u voltijd werkt, telt elk kalenderjaar dat u werkt volledig mee. Dat drukken we uit in een percentage. Bij voltijd is dit 100%. Is uw deeltijdpercentage 80%, dan geeft dit percentage aan hoeveel u werkt ten opzichte van een volledige baan.

 

Pensioengevend salaris

Uw pensioengevend salaris is 12 keer uw brutosalaris van januari in het voorgaande jaar, inclusief vakantiegeld en eventuele vaste toeslagen. Ook als u in deeltijd werkt, rekenen we met een voltijdsalaris. Deeltijdwerken wordt namelijk al verrekend in het deeltijdpercentage.

Jaarlijks ontvangt u tussen maart en december uw pensioenoverzicht. Op dit overzicht ziet u hoeveel pensioen u van ons kunt verwachten. Uw pensioenoverzicht is ook digitaal beschikbaar in MijnABP.

Lees meer over het pensioenoverzicht