Werkgeversfractie

De werkgeversfractie vertegenwoordigt de belangen van de werkgevers die bij ABP aangesloten zijn. De fractie bestaat uit 16 leden.

'Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar werknemers zich niet altijd bewust van zijn. Werkgevers willen een goede pensioenvoorziening voor medewerkers en ex-medewerkers, tegen een aanvaardbare prijs. In een goede pensioenvoorziening worden risico’s met elkaar gedeeld, maar heeft het individu ook keuzemogelijkheden. En werkgevers vinden het belangrijk dat deelnemers weten waar ze aan toe zijn en welke factoren de hoogte van hun pensioen in de (verre) toekomst bepalen. Alleen met die kennis kan het individu aanvullende keuzes maken.'
A. JonkmanAldert Jonkman
Peter SeesingPeter Seesing
Arjan GruijArjan Guijt
R BlankmeijerRolf Blankemeijer
J BankertJaap Bankert Remco VermaatRemco Vermaat
J van der BoonJan van der Boon Vincent WonsowinangoenVincent Wongsowinangoen
Dirk Jan DiederixDirk Jan Diederix Judy BoereJudy Boere
Marcel van RenssenMarcel van Renssen Marie-Louise van der WegenMarie-Louise van der Wegen
Merel van LinschotenMerel van Linschoten Paul HuismanPaul Huisman
Liesa de Haan
Lian BlankertLian Blankert

Eventuele hoofd- en nevenfuncties

Naam
Hoofdfunctie
Nevenfunctie(s)
Peter Seesing
Manager eenheid bedrijfsvoering Provincie Overijssel, tevens lid dagelijks bestuur GGD Gelderland-Zuid

Aldert Jonkman
Coördinator Onderwijsbeleid bij Vereniging Hogescholen

Rolf Blankemeijer
Beleidsadviseur Werkgeversvereniging WENB
Arjan Guijt
Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Unie van Waterschappen
Remco Vermaat
Adviseur HR Services Gemeente Utrecht
Jaap Bankert
Beleidsmedewerker Arbeidszaken Politie
Vincent Wongsowinangoen
Adviseur Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Technische Universiteit Delft

Jan van der Boon
Directeur Bedrijfsvoering NWO

Judy Boere Beleidsadviseur werkgeverszaken MBO Raad
Dirk Jan Diederix
Senior Adviseur Sociaal Juridische Zaken (Ministerie van EZK)
Marie-Louise van der Wegen Senior Adviseur Kennispunt Financiële Rechtspositie bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lid BPF Foodservice namens werknemers, docent bij SPO-opleidingen
Marcel van Renssen Senior Stafadviseur P&O Universitair Medisch Centrum Groningen
Merel van Linschoten
Beleidsadviseur Arbeidszaken bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lian Blankert
Senior adviseur verzuim en re-integratie, pensioenen Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Liesa de Haan
Hoofddirectie Personeel, Bestuursstaf, Ministerie van Defensie

Paul Huisman
Senior Beleidsadviseur VO – Raad
'Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en beoordeelt of het ABP-bestuur goed gehandeld heeft. De werkgeversfractie streeft ernaar om, vanuit het gezamenlijke belang "samen bouwen aan goed pensioen", met alle andere fracties één geluid te laten horen richting het bestuur. Op die wijze maak je medezeggenschap sterk!'
Het ZPW (Zelfstandig Publieke Werkgevers) benoemt 11 leden vanuit decentrale overheden en onderwijssectoren. De Staat der Nederlanden benoemt als werkgever van de sectoren Rijk, Politie, Defensie en Rechterlijke macht, 4 leden namens deze sectoren. De 16e zetel is voor een vertegenwoordiger van de energie- en nutsbedrijven.
Hulp nodig?