Werkgeversfractie

De werkgeversfractie vertegenwoordigt de belangen van de werkgevers die bij ABP aangesloten zijn. De fractie bestaat uit 16 leden.

'Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar werknemers zich niet altijd bewust van zijn. Werkgevers willen een goede pensioenvoorziening voor medewerkers en ex-medewerkers, tegen een aanvaardbare prijs. In een goede pensioenvoorziening worden risico’s met elkaar gedeeld, maar heeft het individu ook keuzemogelijkheden. En werkgevers vinden het belangrijk dat deelnemers weten waar ze aan toe zijn en welke factoren de hoogte van hun pensioen in de (verre) toekomst bepalen. Alleen met die kennis kan het individu aanvullende keuzes maken.'
A. JonkmanAldert Jonkman
Peter SeesingPeter Seesing
Agaath MolenaarAgaath Molenaar
R BlankmeijerRolf Blankemeijer
Arjan GruijArjan Guijt
Remco VermaatRemco Vermaat
J BankertJaap Bankert
Vincent WonsowinangoenVincent Wongsowinangoen
J van der BoonJan van der Boon
Judy BoereJudy Boere
Dirk Jan DiederixDirk Jan Diederix
Marie-Louise van der WegenMarie-Louise van der Wegen
Marcel van RenssenMarcel van Renssen Merel van LinschotenMerel van Linschoten
Liesa de Haan
Paul Huisman

Eventuele hoofd- en nevenfuncties

Naam
Hoofdfunctie
Nevenfunctie(s)
Agaath Molenaar
GR Werkorganisatie Buch - HRM/PSA
Rolf Blankemeijer
beleidsadviseur Werkgeversvereniging WENB
Arjan Guijt
beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden Uni van Waterschappen
Remco Vermaat
adviseur HR Services Gemeente Utrecht
Jaap Bankert
beleidsmedewerker Arbeidszaken Politie
Vincent Wongsowinangoen
adviseur Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Universiteit Leiden
Jan van der Boon
directeur bedrijfsvoering Universiteit Leiden
Judy Boere beleidsadviseur werkgeverszaken MBO Raad
Dirk Jan Diederix
senior adviseur Sociaal Juridische Zaken (Ministerie van EZK)
Marie-Louise van der Wegen senior adviseur Kennispunt Financiële Rechtspositie bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lid BPF Foodservice namens werknemers, docent bij SPO-opleidingen
Marcel van Renssen senior stafadviseur P&O Universitair Medisch Centrum Groningen
Merel van Linschoten
Beleidsadviseur Arbeidszaken bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Liesa de Haan
Hoofddirectie Personeel, Bestuursstaf, Ministerie van Defensie

Paul Huisman
Senior Beleidsadviseur VO – Raad
'Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en beoordeelt of het ABP-bestuur goed gehandeld heeft. De werkgeversfractie streeft ernaar om, ondanks de verschillende belangen, met alle andere fracties één geluid te laten horen richting het bestuur. Op die wijze maak je medezeggenschap sterk!'
Het ZPW (Zelfstandig Publieke Werkgevers) benoemt 11 leden vanuit decentrale overheden en onderwijssectoren. De Staat der Nederlanden benoemt als werkgever van de sectoren Rijk, Politie, Defensie en Rechterlijke macht, 4 leden namens deze sectoren. De 16e zetel is voor een vertegenwoordiger van de energie- en nutsbedrijven.
Hulp nodig?