Werkgeversfractie

De werkgeversfractie vertegenwoordigt de belangen van de werkgevers die bij ABP aangesloten zijn. De fractie bestaat uit 16 leden.

'Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar werknemers zich niet altijd bewust van zijn. Werkgevers willen een goede pensioenvoorziening voor medewerkers en ex-medewerkers, tegen een aanvaardbare prijs. In een goede pensioenvoorziening worden risico’s met elkaar gedeeld, maar heeft het individu ook keuzemogelijkheden. En werkgevers vinden het belangrijk dat deelnemers weten waar ze aan toe zijn en welke factoren de hoogte van hun pensioen in de (verre) toekomst bepalen. Alleen met die kennis kan het individu aanvullende keuzes maken.'
'Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en beoordeelt of het ABP-bestuur goed gehandeld heeft. De werkgeversfractie streeft ernaar om, ondanks de verschillende belangen, met alle andere fracties één geluid te laten horen richting het bestuur. Op die wijze maak je medezeggenschap sterk!'
Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) benoemt 15 leden vanuit de kabinetssectoren, decentrale overheden en onderwijssectoren. De 16de zetel is voor een vertegenwoordiger van de energie- en nutsbedrijven.