• Contact

Werkgeversfractie

 

De werkgeversfractie vertegenwoordigt de belangen van de werkgevers die bij ABP aangesloten zijn. De fractie bestaat uit 16 leden.

'Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar werknemers zich niet altijd bewust van zijn. Werkgevers willen een goede pensioenvoorziening voor medewerkers en ex-medewerkers, tegen een aanvaardbare prijs. In een goede pensioenvoorziening worden risico’s met elkaar gedeeld, maar heeft het individu ook keuzemogelijkheden. En werkgevers vinden het belangrijk dat deelnemers weten waar ze aan toe zijn en welke factoren de hoogte van hun pensioen in de (verre) toekomst bepalen. Alleen met die kennis kan het individu aanvullende keuzes maken.'

Leden

Werkgevers

Vincent Wongsowinangoen
Vincent
Wongsowinangoen
Arjan Guijt
Arjan Guijt
Henk Tulner
Henk Tulner
Jeannette van Iersel
Jeannette van Iersel
Aldert Jonkman
Aldert Jonkman
Paul Huisman
Paul Huisman
Gabri Storm
Gabri Storm
Rogier van Luxemburg
Rogier van Luxemburg
Jeanette Oostdijk
Jeanette Oostdijk
Wouter Schilperoort
Wouter Schilperoort
Marie-Louise van der Wegen
Marie-Louise
van der Wegen
Pascalle Jansen
Pascalle Janssen
Rolf Blankemeijer
Rolf Blankemeijer
Jaap Verheij
Jaap Verheij
Michael Damen
Michael Damen
Edwin van Bokhoven
Edwin van Bokhoven

(Neven)functie

Vincent Wongsowinangoen:

Adviseur HRM Beleid en Arbeidsvoorwaarden

Arjan Guijt:
Adviseur arbeidsvoorwaarden

Henk Tulner:
Senior P&O-beleidsadviseur Lidmaatschap bezwaren adviescommissies gemeenten Fryslân en Flevoland

Jeannette van Iersel:
Specialist sociale zekerheid, pensioen en ww/bww

Aldert Jonkman:
N.V.T

Paul Huisman:
Senior beleidsmedewerker bedrijfsvoering en bekostiging VO-raad

Gabri Storm:
Senior adviseur arbeidsvoorwaarden

Jaap Verheij: 
HR Directeur Lid algemeen Bestuur SOFoKleS

Wouter Schilperoort:
Directeur Financieel-Economische Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid

Marie-Louise van der Wegen:
Adviseur Kennispunt Financiele Arbeidsvoorwaarden, Ministerie van BZK

Pascalle Janssen:
Senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden

Rolf Blankemeijer:
N.V.T

Jeannette Oostdijk:
Strategisch HRM adviseur, Gemeente Apeldoorn

Rogier van Luxemburg:
Senior beleidsmedewerker Arbeidszaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Michael Damen:
Senior Adviseur Financieel Economische Analyse, Ministerie van Defensie

Edwin van Bokhoven:
Onderhandelaar CAO bij PO-raad

'Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en beoordeelt of het ABP-bestuur goed gehandeld heeft. De werkgeversfractie streeft ernaar om, vanuit het gezamenlijke belang "samen bouwen aan goed pensioen", met alle andere fracties één geluid te laten horen richting het bestuur. Op die wijze maak je medezeggenschap sterk!'

Het ZPW (Zelfstandig Publieke Werkgevers) benoemt 11 leden vanuit decentrale overheden en onderwijssectoren. De Staat der Nederlanden benoemt als werkgever van de sectoren Rijk, Politie, Defensie en Rechterlijke macht, 4 leden namens deze sectoren. De 16e zetel is voor een vertegenwoordiger van de energie- en nutsbedrijven.