Fractie LvOP

De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht is de enige niet-vakbondsfractie en telt vijf leden.
'In het verantwoordingsorgaan zijn wij gekozen namens de actieven, maar we zetten ons evenzeer in voor de mensen die ooit bij ABP pensioen hebben opgebouwd en gepensioneerden.'