• Contact

Fractie LvOP

 

De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht is de enige niet-vakbondsfractie en telt 6 leden.

'In het verantwoordingsorgaan zijn wij gekozen namens de actieven, maar we zetten ons evenzeer in voor de mensen die ooit bij ABP pensioen hebben opgebouwd en gepensioneerden.'

'Je pensioen is jouw geld, je hebt er recht op precies te weten wat ermee gebeurt. Wij staan voor transparantie, een eerlijke verdeling tussen generaties en inspraak over je eigen pensioen.' Onze inzet is om het ABP transparanter, eerlijker en duurzamer te maken.

'Onze inzet is om het ABP transparanter, eerlijker en duurzamer te maken.

Transparanter:

Bijna 20% van de loonkosten van een medewerker uit de overheids- en onderwijssector wordt overgemaakt aan het ABP. Maar het is voor veel deelnemers en gepensioneerden onduidelijk wat er met dit geld gebeurt. Het ABP neemt té vaak besluiten over de deelnemers, zonder na te gaan wat deelnemers zelf willen en zonder alle gevolgen ervan toe te lichten. Wij willen dat ABP open vertelt waarin wordt belegd, wat de risico's zijn voor deelnemers, wat de kosten zijn, en waarom een besluit bijdraagt aan een eerlijke verdeling van de lasten en lusten over betrokkenen van het fonds.

Eerlijker:

Je premie-inleg bij ABP gaat niet in een eigen potje, maar in één grote ABP pot. En daarbinnen vindt herverdeling plaats. Jongeren betalen voor ouderen. Mensen met een laag inkomen betalen voor mensen met een hoog inkomen. Dit is onder andere een gevolg van de zogenoemde doorsneepremiesystematiek. Wij vinden dit geen eerlijk systeem. Wij willen dat ABP besluiten neemt die eerlijk uitpakken voor iedereen, en dat ABP hierover eerlijk communiceert.

Duurzamer:

Het grootste gedeelte van je pensioenpot bestaat niet uit je inleg (de premie), maar uit het rendement dat deze pensioenpot in de loop van de tijd moet maken. Logisch dus dat het ABP dat investeert en belegt. Maar dan wel tegen aanvaardbare kosten. En wel in ondernemingen en staten die ons vertrouwen waard zijn. Dus niet in kernwapens, of landen die de mensenrechten structureel schenden. Waar mogelijk: milieubewust, zodat er nog een wereld is om van te genieten zodra je met pensioen gaat.'

Lyda den Hartog

Laurie Kos
Suzanne Loeff
Hans Hoeijmakers
Guido Camps
Rosalinde van Putt

Eventuele hoofd- en nevenfunctiesNaam
Hoofdfunctie
Nevenfunctie(s)
Lyda den HartogInterimmanager bij de Rijksoverheid via ABD Interim
Suzanne LoeffBeleidsmedewerker Pensioenen bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Guido CampsAssistent Professor WUROnderzoeker OnePlanet Research Center
Expertlid Investment Committee Oost NL en Topfonds Gelderland
Laurie Kos
  
Hans HoeijmakersClustermanager en tevens Concerncontroller van Waterschap Limburg 
Rosalinde van PuttSenior beleidsmedewerker, Ministerie van FinanciënAuteur Loonalmanak

'We zijn er voor jouw belang en vertegenwoordigen geen organisatie of vakbond. We doen ons best ook ongeveer 80% van de werkenden een stem te geven die geen lid zijn van klassieke vakbonden. We denken dat de belangen evenwichtiger kunnen worden behartigd en we merken dat veel mensen dat met ons eens zijn. Zij steunen ons omdat zij zich in onze standpunten herkennen. Voor meer informatie, zie onze website. Of volg ons via Twitter of Facebook.'