Fractie Groen & Eerlijk

Groen & Eerlijk streeft naar een samenleving die gelijkwaardiger, groener en gezonder is. Met onze pensioengelden in het ABP pensioenfonds kunnen we de samenleving de kant op sturen die we willen. Fédes van Rijn, oprichter van de fractie Groen & Eerlijk, maakt zich hier hard voor in het verantwoordingsorgaan.

Groen & Eerlijk wil bijdragen aan een meer duurzame en rechtvaardige wereld. Pensioenfondsen beheren met onze pensioengelden niet alleen onze financiële toekomst. Ze beïnvloeden met hun investeringen ook hoe duurzaam en rechtvaardig we met elkaar samenleven – nu en in de toekomst. Met het ABP pensioenfonds kunnen we deze toekomst mede bepalen.

Leden

Actieven

Actieven
Fédes van Rijn
Fédes van Rijn

Eventuele hoofd- en nevenfuncties

Fédes van Rijn:

Hoofd Kennisbenutting & Ondernemerschap
Rijksuniversiteit Groningen

ABP is zeer vermogend. Ik vind dat we met dat vermogen moeten bijdragen aan een samenleving die gelijkwaardiger, groener en gezonder is. Dit betekent: niet meer investeren in bedrijven en organisaties die hierop achterblijven, en focussen op bedrijven met ambitieuze duurzaamheidsplannen. Bovendien hebben deelnemers tegenwoordig meer zeggenschap. Daar ben ik blij mee, omdat wij nu ABP kunnen bewegen om duurzamere keuzes te maken. ABP zal naast het financiële rendement ook het maatschappelijke rendement van haar keuzes moeten aantonen. Nu, maar zeker ook richting het nieuwe pensioenstelsel.

Ik zal mij op drie zaken focussen:

  • ABP moet voldoende aandacht geven aan duurzaamheid in de beleids- en beleggingskeuzes. Het is hierbij van belang om duurzaamheid in de brede zin voor ogen te houden: dus zowel economische, milieukundige als sociale duurzaamheid. Bovendien is een dialoog nodig met zowel deelnemers als belangrijke maatschappelijk actoren over hoe daar te komen.
  • ABP moet duidelijk aangeven hoe ze aan deze duurzaamheidsdoelstellingen gaan voldoen. Wat zijn de verschillende belangen? Waar is ruimte voor onderhandelen, en waar niet? Om dit te monitoren zijn goede indicatoren nodig.
  • ABP moet voldoende aandacht hebben voor specifieke duurzaamheidsthema’s die nu nog niet aan bod komen. Denk daarbij aan ontbossing, biodiversiteit, de niet-duurzame voedingsindustrie en de groeiende ongelijkheid.

Tijdens de laatste verkiezingen koos ruim 10% van de werkenden op de fractie Groen & Eerlijk. Daarmee stemden ze op een fractie met de ambitie om bij te dragen aan een groener en eerlijker pensioen. Ik doe dit nu in nauwe samenwerking met de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP). LvOP vertegenwoordigt werkenden die pensioen opbouwen en niet zijn aangesloten bij vakbonden. Dit betreft zo’n 80% van alle pensioenopbouwers. Via mijn LinkedInprofiel blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond Groen & Eerlijk.