• Contact

Fractie FOG ABP

Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP

Voor een goed en koopkrachtig pensioen, ook voor nabestaanden en partners. De FOG-ABP is een onafhankelijke lijst, niet verbonden aan een van de vakbonden. De fractie zal zoveel mogelijk samenwerken met andere fracties, maar blijft onafhankelijk. De FOG-ABP heeft sinds 2014 twee zetels in het Verantwoordingsorgaan ABP. De huidige fractieleden zijn Abel Nijdam en Fiene Ligthart.

Actieven
Abel Nijdam
Abel Nijdam
Fiene Ligthart
Fiene Ligthart

(Neven)functie

Abel Nijdam:
Woordvoerder FOG-ABP
Bestuurslid KVEO
Bestuurslid FOG-ABP
Lid ledenraad ANBO

Fiene Ligthart:
N.V.T.

Het bevorderen van (Inhaal)indexatie voor pensioenen. Een eerlijke en evenwichtige overstap naar een nieuw pensioenstelsel en realisatie van de toegezegde versterkte zeggenschap van gepensioneerden tijdens en na de transitie. Meewerken aan een sterk en transparant ABP pensioenfonds dat er is voor alle pensioendeelnemers en vereenvoudiging van governance en reglementen van het ABP.

Samenwerkende belangenbehartigers van onder meer Defensie, Politie, Rijkswaterstaat, Luchthavens en Loodswezen. Zij houden actief toezicht op de naleving van de overeengekomen aanspraken van alle gepensioneerden bij ABP.