Fractie FNV-ACOP

 

‘Samen delen een sterke keuze!’ (ACOP) heeft bij de verkiezingen 12 van de 32 zetels voor werkenden en gepensioneerden gewonnen.

'Wij zijn een samenwerkingsverband van FNV vakbonden en vertegenwoordigen de verschillende sectoren van overheid en onderwijs. Zowel mensen die werken als mensen die gepensioneerd zijn. In onze fractie zitten ambtenaren, onderwijzers, politiemensen en gepensioneerden uit deze sectoren.' Wat is de ACOP?

'Een goed en geïndexeerd pensioen voor jong en oud, voor werkenden en voor gepensioneerden. Er mag daarbij geen sprake zijn van geluk dan wel pech van generaties of inkomensgroepen. Hiervoor zet de fractie zich in binnen het verantwoordingsorgaan. Collectiviteit is van grote waarde want hierdoor kunnen risico’s beter gespreid worden. De organisaties waar wij bij horen, doen dat ook buiten dit orgaan. Lees meer hierover in de FNV pensioenvisie.'

Gepensioneerden

Actieven

Xander de Vrije
Xander de Vrije
Willeke te Velthuis
Willeke te Velthuis
Susan Blackwell
Susan Blackwell
Christoph Rausch
Christoph Rausch
Gerian Alofs
Gerian Alofs
Agnes Tay
Agnes Tay
Jorieke de Mol van Otterloo
Jorieke
de Mol van Otterloo
Joop Kruuk
Joop Kruuk

 

Gepensioneerden

Annelies van Egmond
Annelies van Egmond
Albert van Kampen
Albert van Kampen
Arie de Graaf
Arie de Graaf
Theo de Wit
Theo de Wit

(Neven) functies

Joop Kruuk:
N.V.T

Willeke te Velthuis:
Beleidsadviseur Gemeenten en Waterschappen bij HVC

Susan Blackwell:
N.V.T

Christoph Rausch:
Associate Professor, Maastricht University

Gerian Alofs:
Hogeschooldocent

Agnes Tay:
N.V.T

Jorieke de Mol van Otterloo:
N.V.T.

Xander de Vrije:
HR adviseur arbeidsvoorwaarden en pensioen

Annelies van Egmond:
Lid van adviesgroep economie in GroenLinks

Albert van Kampen:
Lid Landelijke Adviescommissie ABP, FNV-Overheid

Arie de Graaf:
N.V.T.

Theo de Wit:
N.V.T.

Ook in deze overgangsperiode naar een nieuw pensioenstelsel is het van belang het langetermijnperspectief voor jong en oud in evenwicht te houden en heel helder en duidelijk te communiceren met alle deelnemersgroepen over de huidige stand van zaken. Om de premies niet te hoog te laten worden is voor een koopkrachtig goed pensioen een redelijk rendement nodig. De ACOP is daarom voorstander van het beleggen van premies. Uiteraard moet er binnen het totaalpakket van beleggingen goed rekening gehouden worden met de risico’s en moeten de kosten van vermogensbeheer zoveel mogelijk beperkt worden. ACOP is van mening dat binnen het beleggingsbeleid de stem van de deelnemer goed gehoord moet worden en dat uitgangspunten als mensenrechten en duurzaamheid zo veel mogelijk gerespecteerd moeten worden.

FNV o.a. sectoren overheid, publieke zaak en delen van sectoren van zorg, vervoer en gepensioneerden.
AOb, Algemene Onderwijsbond  
AFMP, militaire vakbond   
Marechausseevereniging (Marver)
Nederlandse Politiebond (NPB)