• Contact

Fractie ANBO

De ANBO behaalde 1 van de 13 zetels voor gepensioneerden.

'We zijn een ouderenbond, maar onze inzet is een goed en geïndexeerd pensioen voor alle deelnemers van ABP. Voor ons en onze kinderen.'

Wij staan voor evenwichtige belangenafweging en transparantie daarover. ABP heeft als doel om pensioenovereenkomsten uit te voeren ten behoeve van alle aanspraakgerechtigden. Als ANBO-vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan (VO) is het onze taak om te controleren of er een evenwichtige afweging bestaat tussen de verschillende groepen deelnemers. Wij maken ons er zorgen over dat de pensioenen al jaren niet geīndexeerd zijn. Deelnemers hebben nu al een achterstand van zo’n 20 procent koopkracht opgelopen. Voor het nieuwe pensioenstelsel in 2026 van kracht wordt komt daar nog het nodige bij. Dat voelen gepensioneerden vandaag en actieve deelnemers morgen in hun portemonnee. En toch worden premies geaccepteerd die nog geen 60% van de waarde van de daarmee opgebouwde pensioenverplichtingen dekken. Door het meten met 2 maten voor premie en verplichtingen schuift het ABP jaarlijks miljarden van gepensioneerden naar actieven. ANBO vindt dat premie en verplichtingen op dezelfde basis moeten worden gewaardeerd. In de samenstelling van het bestuur en het VO hebben de cao-partijen numeriek de overhand. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is het belangrijk dat ABP duidelijk maakt hoe bij de besluitvorming verschillende belangen zorgvuldig zijn afgewogen. En daarover transparant communiceert. Bij de transitie naar het nieuwe contract vinden wij het belangrijk dat alle deelnemers in de besluitvorming vertegenwoordigd zijn. Wij zien erop toe dat het perspectief verbetert en de overgang eerlijk geschiedt.

Leden

Gepensioneerden
Antoinnete
Antoinette Krol

(Neven) functies

Antoinette Krol:
Woordvoerder ANBO
Huba (Hulp bij aangiften) bij de ANBO

  1. Wij dringen erop aan dat het ABP focust op de professionele aanpak van urgente problemen. Het ABP pensioencontract is duur, complex en moeilijk uitvoerbaar. Dat leidt al jaren tot hoge uitvoeringskosten en fouten. De financiële positie is zodanig dat al sinds 2009 niet meer is geïndexeerd. Beleggingsbeslissingen hadden niet altijd een positieve invloed op de dekkingsgraad van het fonds. Het ICT-systeem schiet tekort en bergt grote risico’s. Deze problemen verdienen daadkracht en prioriteit.
  2. Bij de transitie naar het Nieuwe Pensioen Contract, het invaren en in de overgangsperiode moeten de belangen van alle deelnemers eerlijk worden afgewogen. De governance moet zo worden ingericht dat het instemmingsrecht van alle betrokken partijen en geledingen geborgd is.
  3. Modernisering van de governance. Bij een belangrijke organisatie als het ABP moeten beleid, uitvoering en toezicht gescheiden zijn en deskundig en eigentijds worden ingevuld. Het gaat om het uitgesteld loon van deelnemers, zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen centraal staan.
  4. Dat de invloed en medezeggenschap van de risicodragende belanghebbenden nog zo beperkt en indirect is, past niet binnen de huidige maatschappelijke normen en technische mogelijkheden. Om te beginnen moeten de rechten van het VO sterker worden en zijn rol duidelijker. Dat vergt aanpassing van de statuten. Het VO heeft als taak het bestuur kritisch te volgen en te adviseren, dat is in het belang van het ABP en van de deelnemers. De informatie die de leden van het VO daarvoor nodig hebben, moet tijdig beschikbaar zijn en zo nodig gefaciliteerd te worden.
  5. Afweging van belangen. Voor het VO en voor de geloofwaardigheid van het bestuur is het essentieel dat duidelijk wordt gemaakt, welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt. Dat is nodig om een reëel oordeel te kunnen vormen. Beleid moet gericht zijn op een eerlijke verdeling van de lasten en lusten over belangengroepen.