Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,8 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag.

Voordragen leden bestuur en raad van toezicht

Als er een vacature is bij de raad van toezicht, draagt het verantwoordingsorgaan een nieuw lid voor. Dat gebeurt ook als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 leden:

  • 19 leden namens werknemers
  • 13 leden namens gepensioneerden
  • 16 leden namens werkgevers

Bekijk de leden van het verantwoordingsorgaan

Mevrouw A. Schipper is vervangen door de heer S.X. de Vrije.
Mevrouw A. Meijer-Roos is vervangen door de heer M. Sustronk

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf fracties. Elke fractie doet dit vanuit zijn eigen visie en ambitie. De vijf fracties zijn:

De werknemers en gepensioneerden zijn in april 2014 gekozen via verkiezingen. Iedere vier jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. Dan kunt u stemmen op uw vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan.

De vertegenwoordigers namens de werkgevers worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb).