Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

In april 2018 waren er verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan. Op 14 mei is de uitslag bekend gemaakt.

Lees meer over de verkiezingen

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

 • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
 • de regels voor beleggen
 • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag.

Voordragen leden bestuur en raad van toezicht

Als er een vacature is bij de raad van toezicht, doet het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor een nieuw lid. Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld. Dit is een vergoeding voor het vervullen van hun functie. 

 • € 316 per vergadering (overlegvergadering met bestuur en vergadering in eigen kring) 
 • € 158 per commissievergadering (Commissie Algemeen, Commissie Beleggingen, Commissie Communicatie, Commissie Financiën)

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 leden:

 • 19 leden namens werknemers
 • 13 leden namens pensioengerechtigden
 • 16 leden namens werkgevers

Tot en met juni 2018 zijn de leden:


Namens werknemers 

Fractie ACOP

 • J. Maat
 • R. Bronswijk
 • A. van Luik
 • J. van Nie
 • S.X. de Vrije
 • A. van Kampen
 • M. Sustronk
 • M. Ajouaou

Fractie CCOOP

 • G. Gorter
 • E. van Boven
 • J. Smit
 • J. Doornewaard

Fractie CMHF/AC/FOG-ABP

 • P. van der Spoel
 • J. van Langeraad-Goes

Fractie LvOP

 • M. de Jong
 • J. Sprenger
 • L. Miedema-Hilhorst 
 • P. Fonkert
 • M. Visser

Namens pensioengerechtigden

Fractie ACOP

 • P. Rutten
 • J. van Egmond
 • C. de Vos
 • C. Oostvriesland
 • A. de Graaf

Fractie CCOOP

 • H. de Pee
 • J. van der Zee-Gijsbers
 • B. van Wijck

Fractie CMHF/AC/FOG-ABP

 • P. Müller
 • P. van Tets
 • R.C.W. van der Voort
 • W. Verwoerd
 • B. Koster

Namens werkgevers

 • A. Jonkman
 • J. Veringa
 • M. Mathot
 • J. van der Boon
 • J. Boere
 • A. Guijt
 • A. Molenaar
 • D. Oosterhaven
 • E. van der Kraan
 • C. van Ogtrop
 • R. Blankemeijer
 • B. Baert
 • J. Bankert
 • K. Kooi
 • K. van der Vliet
 • G. Hufen

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf fracties. Elke fractie doet dit vanuit zijn eigen visie en ambitie. De vijf fracties tot en met juni 2018 zijn:

Bekijk het reglement van het verantwoordingsorgaan.