Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Verkiezingen 2022

In het voorjaar van 2022 zijn er verkiezingen voor nieuwe VO-leden. Als u deelnemer of gepensioneerde bent bij ABP kunt u zich eind 2021 kandidaat stellen. De regels hiervoor vindt u in het reglement voor de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan. In het voorjaar is de stemperiode. Meer informatie over de VO-verkiezingen verschijnt binnenkort op deze website. Houd ook de nieuwsbrief in de gaten.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag. Of bekijk het reglement.

Voordragen leden bestuur en raad van toezicht

Als er een vacature is bij de raad van toezicht, doet het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor een nieuw lid. Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld. Dit is een vergoeding voor het vervullen van hun functie. 

  • € 316 per vergadering (overlegvergadering met bestuur en vergadering in eigen kring) 
  • € 158 per commissievergadering (Commissie Algemeen, Commissie Beleggingen, Commissie Communicatie, Commissie Financiën)

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. Er zijn in totaal 48 leden:

  • 18 leden namens werknemers
  • 14 leden namens pensioengerechtigden
  • 16 leden namens werkgevers
 
Klik op onderstaande fracties om te zien wie de leden zijn: 

Heeft u vragen over beleidskwesties? Bekijk het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Of stel uw vraag per e-mail

Hulp nodig?