Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Er komen verkiezingen aan!

30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van alle leden van het verantwoordingsorgaan. Daarom organiseren we verkiezingen! Bent u actieve deelnemer of gepensioneerde bij ABP? Bekijk de voorwaarden en stel u beschikbaar als kandidaat. Ga voor alle informatie over de verkiezingen naar abp.nl/verkiezingen.

Bekijk de video met Hans Leijh

Hij vertelt over zijn ervaringen als lid van het verantwoordingsorgaan.

Wat doet het verantwoordingsorgaan? Bekijk de korte animatiefilm

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

 • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
 • de regels voor beleggen
 • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag. Of bekijk het reglement.

Voordragen leden bestuur en raad van toezicht

Als er een vacature is bij de raad van toezicht, doet het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor een nieuw lid. Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld. Dit is een vergoeding voor het vervullen van hun functie. 

 • € 316 per vergadering (overlegvergadering met bestuur en vergadering in eigen kring) 
 • € 158 per commissievergadering (Commissie Algemeen, Commissie Beleggingen, Commissie Communicatie, Commissie Financiën)

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. Er zijn in totaal 48 leden. In het huidige verantwoordingsorgaan (zittingstermijn t/m 30 juni 2022):

 • 18 leden namens werknemers (of: deelnemers)
 • 14 leden namens pensioengerechtigden
 • 16 leden namens werkgevers
Vanaf 1 juli 2022 is de zetelverdeling voor het verantwoordingsorgaan als volgt: 
 • 19 leden namens werknemers (of: deelnemers)
 • 13 leden namens pensioengerechtigden
 • 16 leden namens werkgevers
Hoe komt deze verdeling tot stand? De getalsverhouding in het verantwoordingsorgaan is gelijk aan de getalsverhouding tussen deze groepen in het hele pensioenfonds. 
 
Klik op onderstaande fracties om te zien wie de leden zijn

Heeft u vragen over beleidskwesties? Bekijk het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Of stel uw vraag per e-mail

Hulp nodig?