Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Korte animatievideo: wat doet het verantwoordingsorgaan?

Stel je eind 2025 kandidaat

Bouw je pensioen op bij ABP? Overweeg dan eind 2025 je kandidaat te stellen voor het VO. ABP vindt het belangrijk dat ook de jongere deelnemers ruim zijn vertegenwoordigd.

Als lid van het verantwoordingsorgaan moet je voldoende tijd hebben om aanwezig te zijn bij de verschillende vergaderingen en bijeenkomsten.

Lid van het VO ben je naast je baan, je:

 • vergadert zeker 6x per jaar met het algemeen bestuur van ABP;
 • vergadert minstens 3x per jaar met het intern toezicht van ABP;
 • komt zeker 4x per jaar bij elkaar voor aanvullende activiteiten (bijv. een opleidingsdag, een themadag, een extra commissievergadering);
 • krijgt een vergoeding, en;
 • krijgt een vergoeding voor je reiskosten.

In aanloop naar de verkiezingen zul je hier meer informatie vinden over de rol, taken en tijdsbesteding van een lid van het verantwoordingsorgaan.

Wanneer kun je je opgeven? Als je deelnemer of gepensioneerde van ABP bent. Meestal doe je dit via een centrale of vereniging. Zij dienen kandidatenlijsten in bij de kiescommissie. Ga op deze pagina naar het kopje ‘wie zijn de huidige leden’ om te lezen over de verschillende centrales en verenigingen.

Eind 2025 stel je je kandidaat voor de verkiezingen in april 2026. Wanneer je je kandidaat kan stellen en hoe dat moet, hoor je in september 2025. Dan ontvang je hierover (digitale) post van ABP. 

Het reglement voor de verkiezingen van 2026 verschijnt vlak voor de zomer van 2025. Daarin vind je alle voorwaarden. Bijvoorbeeld dat individuele deelnemers of gepensioneerden moeten kunnen aantonen dat ze ondersteund worden door minimaal 500 personen uit hun kiesgroep.

Wil je meer weten over de verkiezingen 2025? Stel dan jouw vraag via verantwoordingsorgaan@abp.eu.

 

 

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

 • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
 • de regels voor beleggen
 • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag. Of bekijk het reglement.

Voordragen leden bestuur

Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld. Dit is een vergoeding voor het vervullen van hun functie.

• € 336 per vergadering (overlegvergadering met bestuur en vergadering in eigen kring) 

• € 168 per commissievergadering (Commissie Algemeen, Commissie Beleggingen, Commissie Communicatie, Commissie Financiën)”

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. Er zijn in totaal 48 leden. In het huidige verantwoordingsorgaan (zittingstermijn t/m 30 juni 2026):

 • 19 leden namens werknemers (of: deelnemers)
 • 13 leden namens pensioengerechtigden
 • 16 leden namens werkgevers

Hoe komt deze verdeling tot stand? De getalsverhouding in het verantwoordingsorgaan is gelijk aan de getalsverhouding tussen deze groepen in het hele pensioenfonds. 

 

Klik op onderstaande fracties om te zien wie de leden zijn

Heeft u vragen over beleidskwesties? Bekijk het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Of stel uw vraag per e-mail