• Contact

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Korte animatievideo: wat doet het verantwoordingsorgaan?

Stel je eind 2025 kandidaat

Bouw je pensioen op bij ABP? Overweeg dan eind 2025 je kandidaat te stellen voor het VO. ABP vindt het belangrijk dat ook de jongere deelnemers ruim zijn vertegenwoordigd.

Als lid van het verantwoordingsorgaan moet je voldoende tijd hebben om aanwezig te zijn bij de verschillende vergaderingen en bijeenkomsten.

Lid van het VO ben je naast je baan, je:

 • vergadert zeker 6x per jaar met het algemeen bestuur van ABP;
 • vergadert minstens 3x per jaar met het intern toezicht van ABP;
 • komt zeker 4x per jaar bij elkaar voor aanvullende activiteiten (bijv. een opleidingsdag, een themadag, een extra commissievergadering);
 • krijgt een vergoeding, en;
 • krijgt een vergoeding voor je reiskosten.

In aanloop naar de verkiezingen zul je hier meer informatie vinden over de rol, taken en tijdsbesteding van een lid van het verantwoordingsorgaan.

Wanneer kun je je opgeven? Als je deelnemer of gepensioneerde van ABP bent. Meestal doe je dit via een centrale of vereniging. Zij dienen kandidatenlijsten in bij de kiescommissie. Ga op deze pagina naar het kopje ‘wie zijn de huidige leden’ om te lezen over de verschillende centrales en verenigingen.

Eind 2025 stel je je kandidaat voor de verkiezingen in april 2026. Wanneer je je kandidaat kan stellen en hoe dat moet, hoor je in september 2025. Dan ontvang je hierover (digitale) post van ABP. 

Het reglement voor de verkiezingen van 2026 verschijnt vlak voor de zomer van 2025. Daarin vind je alle voorwaarden. Bijvoorbeeld dat individuele deelnemers of gepensioneerden moeten kunnen aantonen dat ze ondersteund worden door minimaal 500 personen uit hun kiesgroep.

Wil je meer weten over de verkiezingen 2025? Stel dan jouw vraag via verantwoordingsorgaan@abp.eu.

 

 

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

 • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
 • de regels voor beleggen
 • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag. Of bekijk het reglement.

De rol in de overstap naar de nieuwe regels voor pensioen

In 2027 gaat ABP over op de nieuwe regels voor pensioen. In dat kader zijn de bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan op een aantal vlakken verstevigd. Het verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht op het voorgenomen besluit tot invaren en de keuzes over het beleid die hierbij gemaakt worden. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt hierbij onder andere of er geen groepen deelnemers of gepensioneerden zijn die onbedoeld nadelige gevolgen ondervinden. Zo behartigt het verantwoordingsorgaan de belangen van werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP. Dit gebeurt voor, tijdens en na de overstap naar de nieuwe regels voor pensioen.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan ook adviesrecht op het uitvoeringsreglement. Het verantwoordingsorgaan kan het transitieplan en implementatieplan gebruiken om het voorgenomen besluit tot invaren te beoordelen. Het verantwoordingsorgaan heeft geen adviesrecht ten aanzien van het transitieplan en implementatieplan. Deze plannen dienen alleen als informatiebron voor het uiteindelijke advies over het voorgenomen besluit tot invaren. Eind 2022 heeft het verantwoordingsorgaan een werkgroep samengesteld die de behandeling van adviesaanvragen rondom de vernieuwde pensioenregeling voorbereidt. Veel aandacht gaat de komende jaren nog uit naar deze overgang. 

Voordragen leden bestuur

Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

Alle VO-leden ontvangen jaarlijks een vast bedrag van € 6.720 (16 dagen/32 dagdelen). Om tegemoet te komen aan het gevoel van meerwerk zijn er 3 categorieën voor aanvullende activiteiten:

 1. Groot: een vaste jaarlijkse vergoeding van € 2.520 (12 dagdelen)
 2. Middel: een vaste jaarlijkse vergoeding van € 1.680 (8 dagdelen)
 3. Klein: een vaste jaarlijkse vergoeding van € 840 (4 dagdelen)

De verschillende vergoedingen zijn gerelateerd aan de gemiddeld genomen gevraagde extra tijdsbesteding gedurende het jaar.

Daarnaast ontvangen de VO-leden een reiskostenvergoeding. Deze is gebaseerd op het mobiliteitsbeleid van ABP. Deze bedraagt in 2024: € 0,23 per kilometer voor een auto (of een ander motorvoertuig). Openbaar vervoer wordt vergoed op basis van 1e klas.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. Er zijn in totaal 48 leden. In het huidige verantwoordingsorgaan (zittingstermijn t/m 30 juni 2026):

 • 19 leden namens werknemers (of: deelnemers)
 • 13 leden namens pensioengerechtigden
 • 16 leden namens werkgevers

Hoe komt deze verdeling tot stand? De getalsverhouding in het verantwoordingsorgaan is gelijk aan de getalsverhouding tussen deze groepen in het hele pensioenfonds. 

 

Klik op onderstaande fracties om te zien wie de leden zijn

Heeft u vragen over beleidskwesties? Bekijk het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Of stel uw vraag per e-mail