Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Korte animatievideo: wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag. Of bekijk het reglement.

Voordragen leden bestuur

Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld. Dit is een vergoeding voor het vervullen van hun functie.

• € 336 per vergadering (overlegvergadering met bestuur en vergadering in eigen kring) 

• € 168 per commissievergadering (Commissie Algemeen, Commissie Beleggingen, Commissie Communicatie, Commissie Financiën)”

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. Er zijn in totaal 48 leden. In het huidige verantwoordingsorgaan (zittingstermijn t/m 30 juni 2026):

  • 19 leden namens werknemers (of: deelnemers)
  • 13 leden namens pensioengerechtigden
  • 16 leden namens werkgevers

Hoe komt deze verdeling tot stand? De getalsverhouding in het verantwoordingsorgaan is gelijk aan de getalsverhouding tussen deze groepen in het hele pensioenfonds. 

 

Klik op onderstaande fracties om te zien wie de leden zijn

Heeft u vragen over beleidskwesties? Bekijk het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Of stel uw vraag per e-mail