Een nieuw bestuursmodel

Vragen en antwoorden
3 januari 2022
De manier waarop we ABP besturen is op 1 januari 2022 veranderd. We hebben vanaf toen een nieuw bestuursmodel. Dat omvat uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerend bestuurders en een onafhankelijk voorzitter.
Het verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, sociale partners en extern toezichthouder De Nederlandse Bank zijn hiermee akkoord gegaan. Lees hier het persbericht.

Wat betekent dit voor ons en onze deelnemers?

We hebben dit voor u samengevat in enkele veelgestelde vragen en antwoorden.