Ondersteuning bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

Het bestuursbureau ondersteunt het ABP-bestuur. Het bureau, onder leiding van Nicole Beuken, zorgt voor:

  • Het adviseren van het bestuur over diverse beleidszaken.
  • Het onderhouden van de dagelijkse contacten met het uitvoeringsbedrijf.
  • De monitoring van de uitvoering van de contracten van het fonds.

De bestuurscommissie beleggingsbeleid adviseert over de inhoud en uitvoering van het driejaarlijkse strategisch beleggingsplan, het jaarlijkse beleggingsplan, de beleggingskeuzes en de organisatie van het beleggingsproces.

Bekijk het reglement van de bestuurscommissie beleggingsbeleid

Deze bestuurscommissie bereidt de besluitvorming voor van de pensioenregeling, het uitvoeringsbeleid en het financieel beleid, zoals risico’s, premie en indexatie.

Binnen deze commissie vindt afstemming plaats over alle onderwerpen aangaande public affairs. In nationaal en Europees verband. In het belang van de deelnemer wil ABP een constructieve invloed hebben en houden op de wet- en regelgeving in Europa en Nederland. Dit doet ABP door:

  • visie, deskundigheid en ervaring te ontwikkelen en te delen
  • oplossingen te bieden
  • maatschappelijke ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen

Deze bestuurscommissie adviseert het bestuur over de communicatie naar deelnemers, werkgevers en andere stakeholders.

De auditcommissie ziet erop toe dat het fonds een goede financiële huishouding voert. En dat het voldoet aan de wet- en regelgeving en zijn strategische en operationele doelen behaalt.

Bekijk het reglement van de auditcommissie

Deze commissie voert namens het bestuur onderhandelingen met het uitvoeringsbedrijf over:

  • de dienstverleningsovereenkomsten
  • het Service Level Agreement (SLA)
  • de bijbehorende prijsafspraken

Is iemand het niet eens met de besluiten die het fonds neemt volgens de statuten en reglementen? Dan neemt de Commissie van Beroep dit in behandeling.

Bekijk het reglement van de Commissie van Beroep