Ondersteuning bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

Het bestuursbureau ondersteunt het ABP-bestuur. Het bureau, onder leiding van Harmen van Wijnen, zorgt voor:

  • Het adviseren van het bestuur over diverse beleidszaken.
  • Het onderhouden van de dagelijkse contacten met het uitvoeringsbedrijf.
  • De monitoring van de uitvoering van de contracten van het fonds.

De bestuurscommissie beleggingsbeleid adviseert over de inhoud en uitvoering van het driejaarlijkse strategisch beleggingsplan, het jaarlijkse beleggingsplan, de beleggingskeuzes en de organisatie van het beleggingsproces.

Bekijk het reglement van de bestuurscommissie beleggingsbeleid

Deze bestuurscommissie bereidt de besluitvorming voor van de pensioenregeling, het uitvoeringsbeleid en het financieel en communicatie beleid, zoals risico’s, premie en indexatie.

De auditcommissie ziet erop toe dat het fonds een goede financiële huishouding voert. En dat het voldoet aan de wet- en regelgeving en zijn strategische en operationele doelen behaalt.

De bestuurscommissie Risico & Balans is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen voor het risicobeleid naar het bestuur. De commissie doet de voorbereiding van onder meer de risisco bereidheid, risico indeling & bijbehorende kaderstellend beleid en de ALM studie.

Is iemand het niet eens met de besluiten die het fonds neemt volgens de statuten en reglementen? Dan neemt de Commissie van Beroep dit in behandeling.

Bekijk het reglement van de Commissie van Beroep

Hulp nodig?