• Contact

Ondersteuning bestuur

 

Het bestuur van ABP wordt ondersteund door:

De ABP organisatie ondersteunt het ABP-bestuur. De organisatie zorgt voor:

  • Het adviseren van het bestuur over diverse beleidszaken.
  • Het onderhouden van de dagelijkse contacten met het uitvoeringsbedrijf.
  • De monitoring van de uitvoering van de contracten van het fonds.

Deze commissie is betrokken bij de voorbereiding van strategie en beleid op het gebied van vermogens- en balansbeheer.

Samenstelling

Rianne Lemsom (uitvoerend bestuurder beleggingen a.i.)
Alfred Slager (voorzitter)
Anne Gram
Rob Becker
vacature

Deze commissie is betrokken bij de voorbereiding van strategie en beleid op het gebied van pensioen en communicatie .

Samenstelling
Yolanda Verdonk (uitvoerend bestuurder)
Aldert Boonen
Alfred Kool
Patrick Fey
Paul Rosenmöller
Vandena van der Meer (voorzitter)

Daarnaast is er een auditcommissie die het niet-uitvoerend bestuur ondersteunt in zijn toezichthoudende taak. Om het intern toezicht goed te borgen zitten er naast niet-uitvoerend bestuurders ook externe leden in de auditcommissie.

Samenstelling
André van Vliet (waarnemend voorzitter)
Fieke van der Lecq (extern lid)
Rikky van Osch (extern lid)
Leen Paape (extern lid)
Marjolein ten Kroode
Krista Nauta