Nevenfuncties

Uitvoerend bestuur en niet-uitvoerend bestuur

De heer A.J.M. Sibbing

Werkgevers

 • In functie sinds 07-03-2019
 • Termijn eindigt 07-03-2027

Nevenfuncties:

 • Voorzitter beleggingscommissie Instituut GAK 
 • Regent/penningmeester Fonds Sluyterman van Loo

De heer H.J. van Wijnen
Voorzitter uitvoerend bestuur

 • In functie per 01-01-2022
 • Termijn eindigt 01-01-2026

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht (voorzitter auditcommissie) Theater en Kunstencentrum De Kom Nieuwegein (Onbezoldigd) 
 • Lid raad van toezicht Maatschappij van Welstand 
 • Voorzitter bestuur Stichting Eleven Floawers Foundation

 

Mevrouw Y. Verdonk - van Lokven
uitvoerend bestuurder pensioenbeleid

 • In functie per 01-02-2022
 • Termijn eindigt 01-02-2026

Nevenfunties:

 • Lid Outer Circle Quist Executive Coaches (tot 01-06-2022)
 • Lid ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen

 

Mevrouw D. Dijkhuis
uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid

 • In functie per 01-01-2022
 • Termijn eindigt 01-01-2026

Nevenfuncties:

 • Lid Modelcommissie Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
 • Bestuurslid Stichting Tuchtrecht Banken

 

De heer P.J.H. Fey

Werknemers

 • In functie sinds 01-05-2017
 • Termijn eindigt 01-05-2025

Nevenfuncties:

 • Vice president CESI (Europees verbond van onafhankelijke vakbonden) 
 • Voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten
 • Voorzitter CNV Connectief 
 • Bestuurslid van de Vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) SI 
 • Vice-voorzitter CNV Vakcentrale, raadslid van Sociaal Economische Raad, bestuurslid van de Stichting van de Arbeid

 

Mevrouw A. Gram
Werknemers

 • In functie sinds 01-06-2021
 • Termijn eindigt 01-06-2025

Nevenfuncties:

 • Lid Algemeen bestuur Eumedion 
 • Voorzitter beleggingscommissie Pensioenfonds IBM 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ASN Impact Investors 
 • Voorzitter visitatiecommissie Pensioenfonds HAL 
 • Lid commissie beleggingen balansbeheer SPH Pensioenfonds Huisartsen 
 • Adviseur balansmanagement Pensioenfonds ING 
 • Lid beleggingscommissie Fonds1818

 

Mevrouw M. ten Kroode
Gepensioneerden

 • In functie per 14-11-2022
 • Termijn eindigt 14-11-2026

Nevenfuncties:

 • Onafhankelijk voorzitter College Perinatale Zorg
 • Lid Raad van Advies Nederlandse Zorgautoriteit 
 • Onafhankelijk voorzitter Architectuurboard Zorg 
 • Buitengewoon Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

 

Mevrouw V.S. van der Meer – Gangapersadsing
Werkgevers

 • In functie per 01-04-2022
 • Termijn eindigt 01-04-2026

Nevenfuncties:

 • Zelfstandig pensioenadviseur

 

Mevrouw C.M. Mulder-Volkers
Gepensioneerden

 • In functie sinds 01-04-2015
 • Termijn eindigt 01-04-2023

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de raad van toezicht van het Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart 
 • Bestuurslid Pensioenfonds SPT 
 • Lid RvT Parkinson NL

 

Mevrouw K. Nauta
Werkgevers

 • In functie sinds 01-03-2019
 • Termijn eindigt 01-03-2023

Nevenfuncties:

 • Directeur Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

 

De heer P. Rosenmöller
Werkgevers

 • In functie sinds 01-12-2021
 • Termijn eindigt 01-12-2025

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Eerste Kamerfractie GroenLinks
 • Lid raad van commissarissen Holding Goede Doelen Loterijen N.V.
 • Lid raad van toezicht Scholengemeenschap Bonaire 
 • Lid raad van advies Professional Performance of Professionalism in Transition Universiteit Utrecht (beëindigd juli 2022)
 • Diverse Comités van Aanbeveling

 

De heer A. Boonen
Werknemers

 • In functie sinds 01-01-2021
 • Termijn eindigt 01-01-2025


Nevenfuncties:

 • Pensioenbestuurder FNV
 • Bestuurslid Stichting Akzo Pensioenfonds
 • Lid Ouderraad Zuss kinderopvang (beëindigd in april 2022)

 

De heer A. Slager
Werkgevers

 • In functie sinds 01-06-2022
 • Termijn eindigt 01-06-2026

Nevenfuncties:

 • Extern lid beleggingscommissie PF SNS Reaal 
 • Hoogleraar Pension Fund Management TIAS School for Business and Society 
 • Extern lid commissie balans- en vermogensbeheer PME 
 • Lid raad van toezicht Pensioenfonds PGB 
 • Lid Commissie Balans- en Vermogensbeheer Pensioenfonds Rail & OV

 

De heer X.J. den Uyl
Gepensioneerden

 • In functie sinds 01-04-2015
 • Termijn eindigt 01-04-2023

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter pensioenfonds PWRI

 

De heer A. van Vliet
Werknemers

 • In functie sinds 16-02-2016
 • Termijn eindigt 16-02-2024

Nevenfuncties:

 • Lid financiële commissie VTW 
 • Bestuurslid Van Ravesteyn Fonds 
 • Lid Raad van Commissarissen Havenstede 
 • Bestuurslid van Het Nederlandse Pensioenfonds 
 • Bestuurslid van Pensioenfederatie