• Contact

Nevenfuncties

Uitvoerend bestuur en niet-uitvoerend bestuur

De heer A.J.M. Sibbing

Werkgevers

 • In functie sinds 07-03-2019
 • Termijn eindigt 07-03-2027

Nevenfuncties:

 • Voorzitter beleggingscommissie Instituut GAK 

De heer H.J. van Wijnen
Voorzitter uitvoerend bestuur

 • In functie per 01-01-2022
 • Termijn eindigt 01-01-2026

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht (voorzitter auditcommissie) Theater en Kunstencentrum De Kom Nieuwegein (Onbezoldigd) 
 • Voorzitter bestuur Stichting Eleven Floawers Foundation

Mevrouw Y. Verdonk
uitvoerend bestuurder pensioenbeleid

 • In functie per 01-02-2022
 • Termijn eindigt 01-02-2026

Nevenfunties:

 • Lid raad van toezicht (voorzitter G&R Cie) Hogeschool van Amsterdam
 • Lid ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen

Mevrouw R. Lemsom

uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid a.i.

 • In functie per 27-7-2023
 • Termijn eindigt 27-7-2024 (i.v.m. tijdelijke toetsing)

Nevenfuncties: geen

  

De heer P.J.H. Fey
Werknemers

 • In functie sinds 01-05-2017
 • Termijn eindigt 01-05-2025

Nevenfuncties:

 • Vice president CESI (Europees verbond van onafhankelijke vakbonden) 
 • Voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten
 • Voorzitter CNV Connectief 
 • Bestuurslid van de Vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) SI 
 • Vice-voorzitter CNV Vakcentrale
 • Raadslid van Sociaal Economische Raad 
 • Bestuurslid van de Stichting van de Arbeid
 • Bestuurslid van de Vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) SI

 

Mevrouw A. Gram
Werknemers

 • In functie sinds 01-06-2021
 • Termijn eindigt 01-06-2025

Nevenfuncties:

 • Lid Algemeen bestuur Eumedion 
 • Voorzitter beleggingscommissie Pensioenfonds IBM 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ASN Impact Investors 
 • Voorzitter visitatiecommissie Pensioenfonds HAL 
 • Lid commissie beleggingen balansbeheer SPH Pensioenfonds Huisartsen 
 • Adviseur balansmanagement Pensioenfonds ING 
 • Lid beleggingscommissie Fonds1818
 • Bestuurlid ATP (BZ39Arbejdsmarkedets Tillægspension)
 • Raad van Advies FairClimateFund
 • Raad van Advies ASN Biodiversiteitsfonds


De heer R. Becker
Gepensioneerden

 • In functie per 11-05-2023
 • Termijn eindigt 11-05-2027

Nevenfuncties:

 • Lid van Indepent External Oversight Advisory Committee WHO
 • Lid van Raad van Advies Nederlandse Kamer van Koophandel
 • Niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter beleggingscommissie AXA UK 
 • Voorzitter adviescomité Agentschap van de Generale Thesaurie


De heer A.J.M. Kool
Gepensioneerden

 • In functie per 11-05-2023
 • Termijn eindigt 11-05-2027
Nevenfuncties:
 • Directeur/eigenaar Kool Corporate Communication
 • Voorzitter bestuur Stichting Green Water Cools
 • Bestuurslid Golfclub Cromstrijen
 • Lid raad van advies AethiQa

 

Mevrouw M. ten Kroode
Gepensioneerden

 • In functie per 14-11-2022
 • Termijn eindigt 14-11-2026

Nevenfuncties:

 • Onafhankelijk voorzitter College Perinatale Zorg
 • Lid Raad van Advies Nederlandse Zorgautoriteit 
 • Onafhankelijk voorzitter Architectuurboard Zorg 
 • Buitengewoon Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

 

Mevrouw V.S. van der Meer – Gangapersadsing
Werkgevers

 • In functie per 01-04-2022
 • Termijn eindigt 01-04-2026

Nevenfuncties:

 • Zelfstandig pensioenadviseur
 • Bestuurder Humanitas Zoetermeer

 

Mevrouw K. Nauta
Werkgevers

 • In functie sinds 01-03-2019
 • Termijn eindigt 10-03-2027

Nevenfuncties:

 • Directeur Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

 

De heer P. Rosenmöller
Werkgevers

 • In functie sinds 01-12-2021
 • Termijn eindigt 01-12-2025

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Eerste Kamerfractie PvdA/GroenLinks
 • Lid raad van commissarissen Holding Goede Doelen Loterijen N.V.
 • Lid raad van toezicht Scholengemeenschap Bonaire 
 • Diverse Comités van Aanbeveling
 • Bestuurslid Stichting Parlementaire Geschiedenis
 • Strategisch adviseur St. JOGG

 

De heer A. Boonen
Werknemers

 • In functie sinds 01-01-2021
 • Termijn eindigt 01-01-2025


Nevenfuncties:

 • Pensioenbestuurder FNV
 • Bestuurslid Stichting Akzo Pensioenfonds
 • Lid Commissie bestuurlijke effectiviteit SPAWW
 • Partner Research Council (PRC) van NETSPAR

 

De heer A. Slager
Werkgevers

 • In functie sinds 01-06-2022
 • Termijn eindigt 01-06-2026

Nevenfuncties:

 • Extern lid beleggingscommissie PF SNS Reaal 
 • Hoogleraar Pension Fund Management TIAS School for Business and Society 
 • Extern lid commissie balans- en vermogensbeheer PME 
 • Lid raad van toezicht Pensioenfonds PGB 
 • Lid Commissie Balans- en Vermogensbeheer Pensioenfonds Rail & OV

 

De heer A. van Vliet
Werknemers

 • In functie sinds 16-02-2016
 • Termijn eindigt 16-02-2028

Nevenfuncties:

 • Lid financiële commissie VTW 
 • Bestuurslid Van Ravesteyn Fonds 
 • Lid Raad van Commissarissen Havenstede 
 • Bestuurslid van Het Nederlandse Pensioenfonds 
 • Bestuurslid Pensioenfederatie
 • Bestuurslid van de Stichting Zelfregulering Pensioenfondsen

 

Mevrouw R. Van Wijk-Russchen
werkgevers

 • In functie sinds 18-4-2024
 • Termijn eindigt 18-4-2028

Nevenfuncties:

 • Non-Executive Director (one-tier) Brunel Pension Partnership Ltd, Bristol UK
 • Lid Raad van Toezicht Stimuleringsfonds Volkshuisvesting NL Gemeenten
 • Lid Raad van Commissarissen Altera Vastgoed NV
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Fries Museum (& Fries Verzetsmuseum)
 • Vice-voorzitter Raad Toezicht Nationaal Keramiekmuseum Princessehof
 • Lid Raad van Advies bij Stichting NIMF