• Contact

Geschilleninstantie Pensioenfondsen

Bent u het niet eens met de besluiten die ABP neemt volgens de statuten en reglementen? Vanaf 1 januari 2024 kunt u bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) terecht als u er samen met ABP niet uitkomt. GIP probeert te helpen bij klachten over de uitvoering en toepassing van het pensioenreglement. De samenvattingen van de besluiten van GIP worden op deze pagina gepubliceerd.

De Ombudsman Pensioenen is een onderdeel van GIP. Meer informatie leest u op geschilleninstantiepensioenfondsen.nl