• Contact

Wat zijn de regels voor verhoging van het ouderdomspensioen?

6 oktober 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: ABP verhoogt het pensioen van Roger niet

Volgens Roger is zijn pensioen te laag. En werd hij niet goed geïnformeerd. Volgens ABP is de hoogte van het pensioen wel juist. En was de communicatie ook goed.

De situatie: Roger vindt dat ABP hem een hoger pensioen moet toekennen

Volgens Roger was de hoogte van zijn pensioen al in 1996 niet juist. En hij kreeg toen geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Daarnaast is zijn pensioen gekort toen het inging. Dat had ABP niet mogen doen. Ook informeerde ABP hem niet goed over de aanvulling op zijn pensioen.

Volgens ABP is de hoogte van het pensioen van Roger wel juist. De korting is goed toegepast. En de hoogte van de aanvulling is juist. De communicatie die ABP naar Roger stuurde, klopte.

De beslissing: ABP hoeft het pensioen voor Roger niet te verhogen

Want volgens de Commissie past ABP het pensioenreglement juist toe.
De Commissie stelde eerst vast dat het pensioen van Roger in 1996 juist was.
De korting die ABP toepaste toen Roger met pensioen ging is ook juist. Eigenlijk is het pensioen zelfs niet gekort. In het pensioenreglement was de pensioenleeftijd eerst 65 jaar. Dat werd later 67 jaar. Hierdoor werd het pensioen van Roger hoger. Roger ging met pensioen toen hij 65 en 3 maanden was. Het bedrag dat Roger elke maand krijgt is hierdoor lager. Want ABP betaalt het pensioen nu langer dan wanneer hij vanaf 67 jaar pas met pensioen ging.

Ook de aanvulling is volgens de Commissie juist. De hoogte hiervan is een paar keer gewijzigd. Dat kwam omdat het inkomen van de partner van Roger wijzigde. ABP heeft hierover per brief uitleg gegeven.