• Contact

ABP volgt beslissing UWV over arbeidsongeschiktheidspensioen

6 oktober 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Hans vindt dat ABP zijn arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) moet verhogen

Volgens Hans is zijn AOP te laag. Dat komt doordat het dagloon dat UWV aangeeft te laag is. Hans wil dat ABP zijn pensioen opnieuw berekent met gegevens die hij zelf heeft gestuurd. Hij beroept zich op de hardheidsclausule. Volgens ABP is het AOP van Hans juist.

De situatie: ABP wil het pensioen van Hans niet verhogen

Volgens Hans is de informatie van UWV niet juist. Daardoor is het AOP van ABP te laag. Hij heeft UWV gevraagd om de gegevens aan te passen. Maar volgens UWV is de berekening van zijn dagloon juist.

Hans vraagt ABP om de gegevens van UWV niet te gebruiken. En de berekening van het AOP te maken met de gegevens die hij zelf heeft opgeleverd. ABP wil geen aangepaste berekening maken. Want ABP moet het AOP berekenen met de informatie van UWV, zoals dat in het pensioenreglement staat.

De beslissing: ABP hoeft het AOP van Hans niet te verhogen

De Commissie is het eens met ABP. Sociale partners bepalen de inhoud van het pensioenreglement. En ABP mag hier niet van afwijken. In het reglement staat dat ABP de hoogte van het AOP moet berekenen met de gegevens van UWV.

ABP mag daarom geen berekening maken met andere gegevens. De Commissie vindt dat de hardheidsclausule niet kan worden gebruikt. Want er is geen sprake van een bijzondere situatie. De berekening van het AOP van Hans is niet onredelijk. Sociale partners hebben voor deze methode gekozen.