• Contact

Verhogen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrije opbouw?

29 september 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: ABP geeft Johan alleen voor een deel arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije opbouw van zijn pensioen

Johan is het niet eens met de hoogte van zijn arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrije pensioenopbouw. Hij vindt dat ABP dit verkeerd berekent. 

De situatie: Johan werd op 1 maart 2017 voor een deel arbeidsongeschikt en in 2018 helemaal arbeidsongeschikt

Johan was geen deelnemer bij ABP toen hij ziek werd en door UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd verklaard. ABP gaf hem daarom geen arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw. In 2018 werd Johan meer arbeidsongeschikt. Op dat moment was bouwde hij wel pensioen op bij ABP. Volgens het pensioenreglement had hij ook voor deze toename geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw. Omdat ABP dit onredelijk vond, gaf ABP Johan voor dit deel toch arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw. Dat is ook in lijn met het convenant arbeidsongeschiktheidspensioen. Johan vindt dat ABP het verkeerde reglement toepaste. Ook vindt Johan zijn arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw te laag. 

De beslissing: De Commissie vindt dat Johan geen hoger arbeidsongeschiktheidspensioen hoeft te krijgen

En ook geen hogere premievrije pensioenopbouw. Volgens de Commissie gebruikte ABP het juiste reglement. Dit is het reglement dat gold toen hij voor het eerst arbeidsongeschikt werd. De Commissie vindt ook dat de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw juist is berekend.