• Contact

Kan ABP een pensioenreglement uit een ander jaar gebruiken?

29 september 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: ABP betaalt Dennis niet direct arbeidsongeschiktheidspensioen

Dennis krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP. ABP betaalt dit pensioen aan zijn werkgever. Dennis vindt dat ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen direct aan hem moet uitbetalen. Volgens ABP wordt het pensioen op de juiste manier uitbetaald. 

De situatie: Dennis vindt dat ABP het verkeerde reglement gebruikt

Dennis is sinds 2017 arbeidsongeschikt. Daarom krijgt hij een WIA-uitkering. Vanaf het moment dat Dennis een WIA-uitkering ontvangt, heeft hij ook recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit staat in het pensioenreglement van 2017. Omdat Dennis nog voor een deel in dienst is, betaalt ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen aan zijn werkgever. En niet direct aan Dennis zelf. En omdat Dennis nog steeds pensioen opbouwt, krijgt hij geen premievrije pensioenopbouw van ABP.

Dennis is het niet eens met deze beslissingen van ABP. Hij vindt dat ABP het pensioenreglement van 2018 moet gebruiken. In dat geval zou hij wel zelf arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen. Dennis vindt dat hij ongelijk wordt behandeld. En dat er sprake is van willekeur. Hij beroept zich op de hardheidsclausule. 

De beslissing: ABP hoeft geen ander pensioenreglement te gebruiken

Volgens de commissie moet ABP het pensioenreglement van 2017 gebruiken. ABP toetst het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen altijd aan het reglement dat geldt op het moment dat de WIA ingaat. En dat was in 2017. Daarom geldt hier het pensioenreglement van 2017. Dit geldt voor alle deelnemers die in 2017 arbeidsongeschikt werden. Daarom is er ook geen sprake van ongelijke behandeling of willekeur. In het pensioenreglement staat dat het arbeidsongeschiktheidspensioen aan de werkgever moet worden betaald zolang iemand nog in dienst is. ABP moet het pensioenreglement toepassen. De commissie ziet geen reden voor het toepassen van de hardheidsclausule.