Kan ABP het nabestaandenpensioen verhogen?

4 augustus 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Wim vindt dat ABP hem een hoger nabestaandenpensioen moet geven.

Wim kreeg een lange tijd informatie van ABP over de hoogte van zijn nabestaandenpensioen. Achteraf blijkt dat de hoogte van zijn nabestaandenpensioen lager is. De communicatie was op dit punt niet juist. Wim vertrouwde al die jaren op de gegeven informatie. Daarom vindt Wim dat zijn partner recht heeft op het bedrag dat ABP al die tijd aan hem liet zien. 

 

De situatie: ABP vindt dat Wim geen recht heeft op een hoger nabestaandenpensioen.

Wim bouwt pensioen op bij ABP. Op verschillende betaalspecificaties en pensioenoverzichten toonde ABP een te hoog nabestaandenpensioen. Er was geen rekening gehouden met het bijzonder nabestaandenpensioen voor de ex-partner van Wim. Wim vindt dat zijn partner recht heeft op een hoger nabestaandenpensioen. Omdat hij meerdere keren deze foute informatie kreeg. Wim kocht een eigen woning, rekening houdend met het hogere partnerpensioen. Zonder het partnerpensioen kan zijn partner de kosten voor dit huis niet betalen. 

De beslissing: ABP heeft terecht geen hoger nabestaandenpensioen toegekend.

Volgens de Commissie heeft Wim geen recht op een hoger nabestaandenpensioen. Dit volgt uit het pensioenreglement. Wanneer ABP ontdekt dat een onjuist bedrag wordt gecommuniceerd, dan moet ABP deze fout herstellen.

De Commissie vindt wel dat Wim en zijn partner mogelijk schade lijden door de onjuiste informatie. Dat is zo wanneer Wim financiële beslissingen nam, omdat hij dacht dat zijn pensioen hoger zou zijn. En hij hiermee in de problemen komt. Op dit moment is deze schade er niet. Als Wim zou overlijden en zijn partner komt in financiële problemen door onjuiste informatie, is er mogelijk wel schade. Zijn partner kan de schade dan melden bij ABP. En verzoeken om schadevergoeding.