• Contact

Recht op hoger arbeidsongeschiktheidspensioen?

29 september 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: ABP geeft Erwin geen hoger arbeidsongeschiktheidspensioen

Erwin vindt dat ABP het verkeerde reglement gebruikt.  ABP past pensioenreglement 2017 toe. En volgens Erwin klopt dat niet. ABP gaf hem dit pensioen in 2020.  Erwin vindt daarom dat het pensioenreglement 2020 geldt. Dan zou hij een hoger arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) krijgen. Erwin vindt dat ABP hem ongelijk behandelt. Hij beroept zich op de hardheidsclausule. 

De situatie: Erwin kreeg met terugwerkende kracht arbeidsongeschiktheidspensioen

Erwin krijgt sinds 2013 een WIA-uitkering. Hij vraagt in 2020 AAOP aan bij ABP. ABP geeft Erwin met terugwerkende kracht tot 2013 AAOP. Maar de hoogte van dit AAOP is bijna niets. Dit komt omdat het WIA-jaarloon van Erwin te hoog is. Het recht is ontstaan vóór 1 januari 2018. Daarom berekent ABP het AOP met het pensioenreglement 2017. Erwin is het hier niet mee eens. Hij vindt dat het pensioenreglement 2020 geldt. Want dan is het AAOP volgens Erwin hoger.  

De beslissing: ABP hoeft geen ander pensioenreglement te gebruiken

De commissie vindt dat ABP het juiste pensioenreglement gebruikt. Het recht op AAOP volgt altijd de WIA-ingangsdatum. Dat was voor Erwin in 2013.

In 2018 heeft ABP het pensioenreglement aangepast. Daarbij werd vastgelegd dat al ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen bleven doorlopen. Het pensioenreglement van vóór deze aanpassing bleef dan van kracht. En dat is het pensioenreglement 2017. De commissie vindt daarom dat ABP het juiste reglement gebruikt.

Dat Erwin zijn pensioen pas sinds 2020 krijgt maakt dit niet anders. Het pensioen van Erwin is lager dan wanneer ABP een ander reglement gebruikt. Maar dit is niet onterecht, vindt de commissie. En dit geldt voor alle deelnemers die vóór 2018 AAOP kregen. De commissie vindt dan ook dat de hardheidsclausule in de situatie van Erwin niet geldt.