• Contact

ABP kent geen voorwaardelijk pensioen toe

12 juli 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Tomas vindt dat ABP hem voorwaardelijk pensioen moet geven

Tomas heeft geen recht op voorwaardelijk pensioen. Hij voldoet namelijk niet aan de voorwaarden van ABP. Tomas vindt dat het niet aan hem ligt dat hij niet aan de voorwaarden voldoet. Hij vraagt ABP om de hardheidsclausule toe te passen. 

De situatie: ABP beoordeelt dat Tomas geen recht heeft op voorwaardelijk pensioen

Tomas is onvrijwillig uit dienst gegaan vóór zijn pensioenleeftijd. Hij werd op 55-jarige leeftijd arbeidsongeschikt door een verkeersongeluk. Tomas vindt dat ABP rekening moet houden met zijn individuele situatie. Het is niet zijn schuld dat hij niet aan de voorwaarden  kan voldoen. Daarom moet ABP hem voorwaardelijk pensioen geven.  Deelnemers die binnen 5 jaar voor pensioenleeftijd arbeidsongeschikt worden, behouden wel het voorwaardelijk pensioen. Dat vindt Tomas discriminatie. 

De beslissing: ABP heeft terecht geen voorwaardelijk pensioen toegekend

De Commissie vindt dat het uitvoeren van het pensioenreglement niet tot een onbillijke uitkomst leidt. De hardheidsclausule is daarom niet van toepassing.  Daarnaast is er ook geen sprake van discriminatie. Alle andere deelnemers die arbeidsongeschikt zijn geworden krijgen ook geen voorwaardelijk pensioen. Alleen als zij opnieuw zijn gaan werken binnen 5 jaar. ABP geeft Tomas daarom terecht geen voorwaardelijk pensioen.

Noot: Het gaat om het voorwaardelijk pensioen in verband met de VPL-regeling (VUT, Prepensioen en Levensloop). Deze regeling is inmiddels geëindigd.